Dahilde İşleme

Murat Sadır tarafından yazıldı. Aktif .

Günümüzde ulusal ekonomiler daha fazla biribirine yakın daha fazla birbirine bağlı olarak global bir yöne doğru ilerlemektedir.Bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ile ulusal gümrük duvarlarının giderek indirilmesine yönelik anlaşmalar bu globelleşmenin hızlanmasına yol açmış ve ekonomilerin biribirine bağımını arttırmıştır. Bu anlaşmalar firmaları yerel kaynaklara bağımlılıktan kurtarmış ve ihtiyacı olan hammadde, hizmet ve sermayeyi daha uygun bulabileceği pazarlara kavuşmuştur. Bu gelişmeler firmalar arası rekabetide arttırmıştır. Bu gelişmelerin yanında rekabetin korunması amacıyla nakit ödemeler şeklindeki devlet yardımlarının azaltılmasına yönelik uluslararası anlaşmaların imzalanmış olmasıdır. Firmalara rekabet gücü kazandırılması amacıyla doğrudan teşvik sağlayan ülkelerin karşılaşmış olduğu anti-damping ve telafi edici vergilerin aktif ve yaygın olarak kullanılması ve bu ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'nce yakından izlenmesi ve denetlenmesi, ülkeleri, firmaların üzerindeki yükleri azaltarak uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandıracak yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yöneltmiştir.

 

Ülkemizin ihracat yapısı incelendiğinde, bir çok alanda yurtiçi üretimin yeterli düzeyde olmaması veya yurtiçi tedarikçilerinin ihtiyaç duyulan ham ve yarı mamüllleri istenilen nitelik, kalite ve fiyatta sağlamıyor olması nedeniyle, ihracatın büyük ölçüde ithalata bağımlı bir sektör olduğu görülmektedir. Uluslararası taahhütlerimiz nedeniyle doğrudan teşviklerin uygulanamaması sonucu oluşan bir alternatif olan dahilde işleme uygulamaları büyük bir önem arz etmektedir.

Ülkemizde dahilde işlemenin tanımı, faydaları ve eleştiri alan yönleri:

Dahilde işleme, firmaların öngörülen süre zarfında işlendikten sonra ihraç edilmek kaydıyla, ihraç ürünlerin üretiminde ihtiyaç duydukları malları, ithalatta alınması gereken her türlü vergiden muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabii olmaksızın, getirmelerine imkan sağlayan bir sistemdir. İhraca konu olan nihai ürünün üretiminde kullanılacak malların katma değer vergisi, gümrük vergileri ve varsa antidamping vergisinden muaf olarak ithaline imkan sağlaması neticesinde, girdi maliyetleri düşürülerek, uluslararası pazarlarda firmaların rekabet gücü kazandırılması amaçlanmaktadır. Dahilde işleme çercevesinde tanınan muafiyetli ithal hakkının ihracatçıya sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir:

 • Girdi maliyetleri düşürülerek rekabet gücünün arttırılması,
 • Üretici firmaların daha kaliteli ve zamanında hammadde ve mamüle ulaşması,
 • Üretimin artması dolayısıyla iş sahalarının artması.
 • Eksi yönleri aşağıdaki gibidir:

 • Devletin alacağı vergilerden vazgeçmesi dolayısı ile kamu gelirlerinin azalması,
 • Yerli üretici firmaların azalan taleplerden dolayı zor durumda kalmaları.
 • Gümrüklerimizin bu konuda ihtisaslaşmış eleman eksiği bu konudaki yapılan yanlışlar ve bürokrasinin yavaş işlemesinden dolayı firmalara teminat konusunda yüklenen finansman yükleri firmaların aleyhine bir durum teşkil etmektedir.

  Ülkemizin ihracat yapısı incelendiğinde, bir çok alanda yurtiçi üretimin yeterli düzeyde olmaması veya yurtiçi tedarikçilerinin ihtiyaç duyulan ham ve yarı mamüllleri istenilen nitelik, kalite ve fiyatta sağlamıyor olması nedeniyle, ihracatın büyük ölçüde ithalata bağımlı bir sektör olduğu görülmektedir.

  Firmalarımız bu işleme rejimini kullanırken nitelikli eleman istihdam etmeleri ve hesaplamalarını iyi yapmaları gerekmektedir. Yoksa gümrük müşavirlerinden yada dışarıdan bir danışman firmadan alınacak yardım ve iş belli bir yere kadardır. Ne yazıkki çoğu firma işlerin dışarıdan halledileceğini zannedip hataya düşürüyorlar. Bu tür işlerde bu işi birebir devamlı takip edecek eleman firmaların gelecekte karşılacağı sorunları minimuma indirecektir.