HAKİKAT YOLCUSU

Yılmaz Ekinci tarafından yazıldı. Aktif .

dergiresim 41

Gerçeğin maddi alemdeki görünürlüğü farklıdır. İnsanların çoğu hakikati keşfetmek için değil, önyargılarını hakim kılmak için uğraşıp dururlar.

Hakikat, sanki sadece onların malıymış gibi üstenci bir eda ile davranış sergilerler. Onlara göre vahiy (peygamber) sadece onlara inmiş, gerçek sadece onların uhdesindeymiş... Bütün deliller, kanıtlar, argümanlar onların gerçekliliklerini takdir, tasdik ve tasvir etmek için gelmiş. Onlar, içinde yaşamış oldukları toplumun değerleri dışında kalan hiçbir olguyu kaale almazlar; dışarıda kalanları ötekileştirerek kendilerini merkeze konumlandırırlar.Onlara göre suyun öte tarafında iyi bir insan bile olsa “haindir” (!) ve varlığı yoklukla eş değerdir.

Bizdense ve kötü bir insan bile olsa “muteberdir” (!) övgüsüne mazhar olur. Her küçük insan, kendini ötekine göre konumlandırır ve tanımlar. Ötekinin, aslında çoğu zaman seni tanımlayan şey olduğunu unutursun ey küçük insan! Kendi bayrağını ona göstermek, sallamak için yanıp tutuşursun. “Reissin, “hocasın, “yoldaşsın, velhasıl bizim köydesin!” Senin hakikatle olan yolculuğunun sınırı kabilenden, mezhebinden ve tabi olduğun şeylerden öte tarafa geçmez. Çünkü sen gerçeği değil tabi olduğun verileri seviyorsun! Eleştiri, senin mekanında aforoz nedenidir.İşte gerçeğin kavurucu yalnızlığı burada başlar. Onlardan değilsen, her şeye layıksın ve toplumun içinde yaşadığın bedevi bir yalnızlık olur. “Kimsin?” sorusuna mazhar kalırsın. Bazen Hz Peygamber gibi “ Mekke’de kuru ekmek yiyen bir annenin çocuğuyum” dersin.

Bazen de filozof Diyojen gibi “Gölge etme başka ihsan istemem” dersin. Ey hakikat yolcusu! Bu senin hikayendir. Hiçbir şeye bağlı olma! Bağlı olduğun şeyler, seni özgürlüğünden alıkoyan şeylerdir. Sahiplik kavramının, seni hakikatten uzaklaştıran ve keşfetmeni engelleyen şey olduğunu unutma! Onun için hayatta tek bir amacın olsun: “Güzellik!” Kainatı güzelleştirmeyen her şeyden uzak dur!...

Güzel olan şeyleri sev! Güzel olan şeylere taraf ol! İyilik ile kötülük arasında, adalet ile zulüm arasında tarafın net olsun. Ne ideoloji, ne mensup olduğun millet ve nede tabi olduğun devlet seni güzellikten mahrum bırakmasın! İyi bil ki tabi olduğun şeylerden (devlet, millet, ideoloji...) değil, yapıp ettiklerinden (amellerinden) sorguya çekileceksin! Celaleddin-i Rumi’nin tabiri ile: “Ağaçlara su vermek adalet, dikene su vermek ise zulümdür.” Her köke su vermeyi uygun sanma! Yolun bu kadar açık ve şeffaf olsun!