tchayat hakkında

Merhaba...

Üreterek başarının temellerini oluşturmaya başladığımız için kendimizi mutlu ve heyacanlı hissediyoruz.. Bundan dolayı tchayat olarak üretebilen herkese katkı sağlamak amacıyla dergimizin tüm sektörlere hitap etmesi gerektiği bilinciyle yola çıktık, çünkü ülkenin en temel gereksinimi olan üretmenin tüm insanımıza, değerlerimize ve gelecek nesillerimize kısacası varolma bilincini taşıyan herkese katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

tchayat ilk etapta 2.500 adet olarak basılacak ve değişik kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Bilginin ve üretebilmenin bir arada kullanıldığında bir çok insana katkı sağladığını düşünerek, dergimizin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda Hayata bakış açısını değiştirmek için yapacağımız küçük aktiviteler, bazen bizi öylesine değişik başarılara sevkeder ki, sonucuna kendimiz bile şaşırırız.

Hayat üretek anlamlı hale gelebilir.. Ne kadar fazla üretirsek o kadar faydalı oluruz. Anadolu binlerce yıldır üreten medeniyetler barındırmıştır.

Anadolu'nun tarihinde varolma mücadelesi veren birçok uygarlık tarihin derinliklerinde yerlerini almışlardir. Bu medeniyetler arasında en çok üreten uygarlıklardan biri de Hititlerdir. Hititler M.O. 2000’li yıllarda yaşadıkları dönemin bütün detaylarını günümüze kadar gelmesine vesile olacak birçok eser bırakmışlardır... Hititler,yani hattı halkı, üretek varolma mücadelesinde başarıya ulaşmışlardır. Çünkü Anadolu’da yaşayan bir çok ulus eriyerek kaybolmuş ve sonradan eserlerine rastlanmamıştır.

Türk halkı da anadoluda varlığının nedeni olan "üretme" arzusunu sürekli artırmalıdır. Türk boylarının Orta Asya’dan Anadolu’ya göçetmelerindeki en büyük etken hiç şüphesiz daha çok üretme isteğidir.

Gelişmişliğin temel dinamizmi hiç şüphesiz üretimdir. Üreten kim olursa olsun, ne üretirse üretsin, bu ülke için insanlık için en büyük cevherdir. Halk bir dinamodur, bu dinamoyu elektrik enerjisine çevirecek olan da devlettir. Bu vesile ile devlet kurum ve kuruluşlarıyla bu dinamoyu muhakkak iyi kullanmalıdır. Devletin yeniliğe açık olması istihdamının öncüsü ve kollayıcısı olması gerekmektedir. tchayat olarak ''her zaman istihdamın, adil yaşamın, doğu ve batı arasındaki gelişmişlik farkının'' üreterek aşılabileceği bilinciyle hareket edeceğiz. 

Sonuç olarak hayal edebiliyorsak yapabiliriz. Hayalimiz üretebilmektir, irademiz ise onun kanıtıdır...

Saygılarımla...

Tayfur Coşkunüzer

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES