Deri Sektörü

Ebru Arslan tarafından yazıldı. Aktif .

20

Derinin Kalitesi Cildinin Temizliği ile Ölçülür...

Dericilik, hayvancılık sektöründen tedarik edilen derinin çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanılır hale getirilmesi sanatıdır. Derinin biyolojik yapısı %65 su, %32.5 protein, %2 yağ ve %0.5 mineral tuzlardan oluşmaktadır.

Ham deriye salamura yapılarak, derinin bakteri faaliyetlerinden korunması ve bozunmadan kullanılması sağlanmaktadır. Salamura işlemi, tuzlu, piklaj yoluyla ya da kurutma yoluyla salamura olmak üzere üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Derinin esnek bir yapı kazanması ve dayanıklılığı için bitkisel, mineral ve sentetik kimyasallardan (tanenlerden) yararlanılmaktadır. Deriyi ısı, nem, bakterilere karşı dayanıklı hale getirme, deriye teknik karakter kazandırma amacıyla yapılan işlemlerin tamamına tabaklama, bu işlemlerin yapıldığı yere de tabakhane denilmektedir. Deri üst, alt ve orta olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır. Orta deri, derinin %85'lik bölümünü kapsar ve işlenen kısımdır. Derinin kalitesi cildinin temizliği ile ölçülür. Derideki hatalar, tanenlerin olumsuz etkileri, salamura, kurutma ve yüzme işlemleri sırasındaki yanlış uygulamalar ya da hayvanın yaşadığı ortamdan kaynaklanan izler nedeniyle oluşmaktadır. Derilerin stoklanacağı alanlar, hava almalı, serin ve güneş almayacak şekilde olmalıdır.

 


 

Dünya çapında varlığını sürekli kılmak isteyen sektör çalışanlarının, yenilik yatırımları ve teknolojiye uyum çalışmaları devam etmektedir.

 


 

Ilkel çağlarda örtünme amaçlı kullanılan derinin günümüzde, giyim sektörü, ofis ve ev koltukları, otomotiv iç ve koltuk döşeme kaplamaları, ayakkabı, terlik, kemer, çanta, ajanda kabı vs,..... gibi pek çok kullanım alanı vardır. Suni deri fiyat uygunluğu, su geçirmemesi ve dayanıklılığıyla doğal deriyle rekabet etmektedir.

15

Deri sanayi; deri ve kürk giyim, ayakkabı, saraciye ve deri işleme olmak üzere dört alt sektörden oluşmaktadır. Ülkemizde Tuzla, Menemen ve Çorlu'da deri sanayi bölgeleri, ayrıca Bursa, Uşak, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Isparta, Denizli ve Niğde gibi birçok şehirde tabakhaneler, büyük ve küçük ölçekli işletmeler bulunmaktadır.

Türkiye'de 2005 yılında yaklaşık 65 milyon $'lık işlenmiş deri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Deri işleme ihracatında en büyük paya sahip ülkeler %13.2 ile Hong Kong, %9.8 ile Beyaz Rusya, %9.5 ile Rusya, %7.8 ile Romanya ve %7.1 ile Italya'dır. Ülkemizde deri işleme sanayi, teknolojik altyapısı, esnek üretim yeteneği, çevreye duyarlı üretimi ve işgücüyle iyi bir rekabet gücü elde etmiştir.
Saraciye sektörü, çanta, bavul, sandık, cüzdan, kemer gibi farklı ürün gruplarını içermektedir. Bu sektörün avantajlı yönü, ihracat açısından sahip olduğu coğrafi konumu ve farklı ürün modelleriyle çalışmasıdır. Türk saraciye sektörünün büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Makinalaşmanın yüksek olduğu büyük ölçekli işletmelerin az olması, yoğun el işçiliğini ve farklı tasarımları ön plana çıkarmıştır.

Ülkemizde ayakkabıcılık sektöründe çalışan işgücü, mesleği genelde aile büyüklerinden öğrenmekte ve bu meslek bir zanaat halinde sürdürülmekteydi. Ancak 1950'li yıllardan itibaren sanayileşme çalışmaları başlamış, 1980'ler itibariyle de özel sektörde makina parkı yatırımları yapılarak büyük yol alınmıştır. Dünya çapında varlığını sürekli kılmak isteyen sektör çalışanlarının, yenilik yatırımları ve teknolojiye uyum çalışmaları devam etmektedir. Büyük çoğunluğunu küçük işletmelerin oluşturduğu sektörde yaklaşık 300.000 kişi çalışmaktadır. Ayakkabı ihracatımızda belli başlı pazarlar Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Bulgaristan, Hollanda, Rusya, Fransa, Irak, Romanya ve Israil'dir.

17

Deri ve kürk giyim sektörünün geçmişi ülkemizde yüzlerce yıl önceye dayanmaktadır. Dış ticarete konu olan ilk ürünleri üreten sektörde, halen üretimin büyük çoğunluğu ihraç edilmektedir. Özgün tasarımlar ve yeni modeller geliştirme yeteneği, yeterli teknik bilgi, doğru ve iyi kalıp elde etme sektör çalışanlarının sahip olması gereken özelliklerdir. Yetişmiş ve donanımlı işgücü sağlanması için yeni okullar açılmakta ve yurt dışına eğitim için tasarımcılar gönderilmektedir. Deri konfeksiyon sektörü, kendi modelleri ve koleksiyonlarını geliştirerek bu konuda önemli aşamalar kaydetmiştir ve dünya pazarında çok daha fazla yer edinmeyi hak etmektedir. Sektör, ihracat konusundaki deneyimi, üretim ve teslimattaki hızı, hammadde ve üretimin kalitesi, gelişmiş tasarım becerisi ile önemli bir rekabet üstünlüğüne sahiptir.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Ebru Arslan