Amaçlanmamış Bir Hayat

Tayfur Coşkunüzer tarafından yazıldı. Aktif .

uzay

Amacı olan insan bu yolda yapılması gerekenleri bir kural gibi kabullenmelidir.

Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların kaynağı bu olsa gerek. Durumu analiz ederek diğer toplumlarla karşılaştırarak baktığımızda bir dünyevi amacı olmayan İslam toplumunun içinde bulunduğu çıkmaz bugün bunun en büyük göstergesidir.Toplum olarak gayemiz yaşadığımız medeniyetin içerisinde kaybolmak mı, yoksa bu medeniyetin bir kulpundan tutarak daha yükseğe taşımak mı?

Şu an yaşanan ve amacı olmayan bu yaşam maalesef bizi uçuruma sürüklediği gibi batı toplumlarıyla aramızdaki mesafeyi kapatılamayacak derecede açmıştır.

Oysaki İslam, indirildiği çağda reform diniydi. İlerleyen yüzyıllarda bilim adına Biruni, Farabi gibi bilim adamları düşünce ve ilim dünyasına ve bulundukları çağa yön çizmişken,bugün taassuba düşmüş bir görüntü içerisinde.Buna mukabil Hristiyan yazar Amin Maalouf’un” Arapların gözüyle Haçlı Seferleri ”adlı kitabında vurguladığı gibi 11-12. inci yüzyıllarda İslami düşünceye mensup toplumlar bilimle iştigal ettikleri için Hristiyan Avrupa tarafından sapkın toplum olarak görülüyor.

Çünkü Hristiyanlara göre “din ile bilim bir arada olamaz” inanışı hakim o dönemde...

Dönelim yaşadığımız çağa... “yenilik dini” İslam toplumları batının çok gerisinde. Sebep ise bir kaç yüzyıldır bilimden, estetikten ve yenilikten ayrı kalınması...

“Avrupalı toplumlar yaşamlarını ve şehirlerini oluştururken yaşama mekanlarını ve hayatlarını dünyevi bir gaye için estetik ve konfor ayağı üzerine tasarlamışlardır”. Neticede estetik anlayışı sanatı geliştirdiği gibi sanatta bilime önayak olmuştur.

Bir şey üretilirken veya inşa edilirken mutlaka gelecek hesaplanarak tasarımlar ortaya çıkartılıyor,bu kurgu ve amaç ne acıdır ki bizde hala yapılamıyor çünkü yenilik ve estetik sanatla iç içe kabul ediliyor.

Çek yazar Milan Kundera’nın dediği gibi “Avrupalılar şehirleri tasarlarken estetik bir hedef ve uzun vadeli bir kaygı taşırlar”. Yaşadığımız bu çağda Müslüman toplumu olarak bu estetik anlayıştan ve bakış açısından epeyce uzaktayız.

Eğer müslümanlar olarak kendimizi sorgulayıp kendi içimizde anlaşamamızın nedenlerini ortaya çıkartamazsak ve birbirimizi mezhepler adı altında yok saymaya devam edersek maalesef yaşadığımız medeniyeti oluşturan batıdan gittikçe uzaklaşacağız ve “onların medeniyeti’“ dediğimiz medeniyeti ısrarla yaşamaya çalıştığımız halde başarılı olamayışımız korkarım ki devam edecek...

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Tayfur Coşkunüzer

Tayfur Coşkunüzer