Rusya Federasyonu

Hakan Yıldırım tarafından yazıldı. Aktif .

rusya-02

Rusya, batıda Polonya' dan doğuda Japonya'ya uzanan 8000km mesafe olan, en kuzey noktası ile ile en güneyi arasındaki uzaklığı 6600 km olan, 2009 tahminlerine göre 141.903.979 kişi ile dünyanın en kalabalık 9. ülkesi olan , 17.075.400 km²


lik yüz ölçümü ile açık ara dünyanın en büyük ülkesidir.

rusya-0437653 km sahil şeridi ile dünyanı her üç okyanusuna kıyısı olan, topraklarında binlerce nehrin uzanıp gittiği, 5642 metre ile Avrupa'nın en yüksek noktası olan Elbruz dağı da yine bu ülkenin toprakları içerisindedir. Rusya tarihi yapıtlarıyla, doğasıyla, doğal kaynaklarıyla, siyasetiyle, ordusuyla, federasyonuyla kısaca bir çok yönüyle dikkat çekmektedir.

Rusya Federasyonu, 85 federe yapıya bölünmüştür. Bu federal birimlerin hepsi eşit bir biçimde iki delege ile Federasyon Meclisinde, Rusya parlamentosunun idari olarak üst kanadında, temsil edilirler. Ama sahip oldukları özerklik bakımından farklılık gösterirler. Birçok özerk bölge kendi federal haklarıyla birlikte kendinden daha büyük bir federal bölgeye bağlıdır. Federasyon içerisinde 21 cumhuriyet vardır ve bunlar özerktirler. Her birinin kendi anayasaları, başkanları ve meclisleri vardır, uluslararası ilişkilerde Federal hükumetçe temsil edilirler ve her biri belirli bir etnik kökenin ana vatanı kabul edilirler. 48 Oblast (bölge) vardır. Genellikle Rus idaresi tarafından atanmış bir valisi ve yerel olarak seçilmiş bir idare meclisi bulunur. Genel olarak bölgenin en büyük şehri olan bölge merkezinin ismini alır ve idari merkezi de bu şehirdedir. 7 farklı kraylar (yöreler) vardır ve esas itibarı ile oblastlar (bölgeler) ile aynıdır. "Krai" adı tarihidir, zamanında öncü bölge sayıldıklarından bu isimle adlandırılmışlardır. Rusya Federasyonu içerisinde bir yahudi özerk bölgesi vardır ve Avtonomnaya oblast olarak adlandırılır. Bunların yanında 9 özerk birim vardır. Bu özerk birimler Oblastlardan (bölgelerden) daha özerk ama cumhuriyetlerden daha bağımlıdırlar; genellikle önemli veya baskın etnik azınlığa sahiptirler. Bu yapıya son olarak 2 federe şehir eklenmiştir. Moskova ve St. Petersburg (Federasyonun doğrudan yönetimi altında olan şehirlerdir) ayrı bölgeler gibi hareket eden büyük şehirlerdir.

Tarihi

Rus tarihi 864 yılında Kiril alfabesinin icat edilmesiyle netlik kazanır. İlk büyük devletleri Kiev Knezliği 13.yy da Moğollar tarafından yıkılmıştır. Sonraki 200 yıl Moğol esareti altında geçmiştir. 15yüzyılda kurulan Moskova Knezliği ise zaman içinde güçlenerek 16 yüzyılda Rus Çarlığının kurulmasını sağlamıştır. Rus Çarlığı gün geçtikçe dahada güçlenerek 18.yüzyılda Rusya İmparatorluğunun genişlemesine olanak sağlamıştır. Bolşeviklerin önderliğini yaptığı bir grup, işçi ve köylü kitleleri yanına alarak 1917 yılında sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturmuşlardır.

rusya-5

Eski Rusya İmparatorluğu'nun sömürgeleri olan bir çok devleti de kapsayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği böylelikle kurulmuştur . Daha sonra çıkan II. Dünya Savaşında Almanlara karşı çok önemli savunmalar yapılmış ve Almanlar geri püskürtülmüştür. Bu savaşı daha sonra dünyanın iki ye bölündüğü “Soğuk Savaş” yılları izledi. Rusya'nın başını çektiği Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'daki bir çok devletle Varşova Paktını imzalayarak Doğu Bloğu'nun önderliğini üstlendi. Ancak ekonomik ve askeri açılardan Batı Bloğu'nun gerisinde kalan Doğu Bloğu 1990lı yıllarda parçalandı. Bu parçalanmayı Sovyetler Birliği'nin kendisi de izledi. Bütün Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1991 yılının Aralık ayında da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti de bağımsız bir ülke haline gelerek Rusya Federasyonu'nu oluşturdu.

rusya-03Tarihte Türkiye-Rusya İlişkisi

Tarih boyunca Türkler ve Ruslar bir çok konuda fikir ayrılığına düşmüştür Bu nedendendir ki düşmanlıklarını tarih boyunca yaptıkları savaşlar ile göstermişlerdir. Osmanlı'nın kuvvetli olduğu dönemlerde Karadeniz bir iç deniz haline getirilmişti. Sonraki dönemlerde Osmanlı o bölgedeki istikrarını korumak adına 1568 yılında Astrahan seferine başlatmıştır. Bu kayıtlardaki iki ülke arasındaki ilk savaştır. Başarısız bir seferin ardından 1570 yılında İstanbul'da Korkunç İvan'ın elçileriyle bir saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı-Rus Savaşları 17. yüzyıl - 20. yüzyıl arasında süreklilik kazanmakla beraber toplamda 11 değişik savaş yapılmıştır. Osmanlı Devletinin Gerileme ve Dağılma dönemlerine denk gelen 241 yıllık bu sürecin dörtte birinde (48 yıl) Osmanlılarla Ruslar savaş halinde kalmışlardır.

Birinci Dünya savaşı sonrası, Kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde Ruslar ile olan ilişkilerimiz bir nebze iyileşmiştir Bunu neticesinde İngiliz ve Fransızlar karşı olan savaşımıza destek olmak için silah ve para yardımında bulunmuşlardır. 2. Dünya savaşında Türkiye savaşa dahil olmamıştır. Savaş sonrası Stalin Türk toprakları içerisinde bazı stratejik yerlere üst kurmak istemesine rağmen Amerika Birleşik Devletlerinin desteğini arkasına alan Türkiye baskılara karşı gelmiş sonraki 50 yıl sürecek olan Soğuk Savaş döneminde yerine Rusya nın karşısında olarak almıştır.

1991 Yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1995 yılına kadar inişli çıkışlı bir grafik izleyen iki ülke arasındaki ilişkiler 1996 Rus Başbakanın yanlış politikasında ötürü büyük bir sekteye uğradı. 1997 yılına kadar bu politikasını devam eden Rusya, aralık ayında Başbakan Viktor Chernomyrdin Ankara'ya gelerek imza attığı Mavi Akım Doğal gaz Projesiyle Rusya için Türkiye bir tehdit olarak görülmekten çıkarılmış daha çok bir Ticaret ortağı olarak algılanmaya başlanmıştır. Rusya sonraki dönemlerdede bir çok konuda Türkiye ile aynı politikayı izlemiş yada olarak siyasi anlamda destek vermiştir. Türkiye ile Rusya son 500 yıllık tarihleri içerisinde hiç bu kadar yakınlaşmamakla beraber bu ilişkinin nasıl devam edeceğine ilerleyen yıllarda hep birlikte tanık olacağız.

“Moskova'yı alan Rusya' yı alır”

Dünya şehirleri arasında 10.524.400 kişi ile en kalabalık 7. şehir olan ve bir çok etnik kültürün yanı sıra 1.5 milyon Müslüman nüfusun buluştuğu Moskova, Rusya'nın başlıca dini, ekonomik, eğitim, sanat ve politik merkezi olup güzelliklerini sınırsızca yaşayan herkesle paylaşan, 49 Köprüsüyle ve tarihi yapıtlarıyla bütünleşen bir başkent.

Turistlerin en fazla görmek istediği tarihi yapıtlardan biri olan Aziz Basileyos Katedrali (St.Basil’s Cathedral), Çar 4. İvan’ın Kazan ve Astrakhan şehirlerini ele geçirme anısını yaşatmak için yaptırılmış olup inşaatı 1555 yılında başlayıp 1561 yılında sona ermiştir. 1928 yılından itibaren ise Devlet Tarih Müzesi ' nin bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. 1990 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Aziz Basileyos Katedrali ilk yapıldığında kubbelerinin yapımında som altın kullanılmasından ötürü , göğe yükselen alev kubbelerini simgelemektedir . Kolomenskoye deki Miraç Kilisesi' de (1532 ) UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan ki bunlar 14.yüzyıl ile17.yüzyıl arası yapılan bu tarihi yapıtlarda görülmeye değer diğer başlıca unsurlardır.

Moskova' nın bir diğer sembolü ise yedi kız kardeş (Seven Sisters) adı verilen Sovyetler Birliği zamanında yapılan ve mimari özellikleri benzer 7 ayrı yapıttır. Bu yedi yapıt sırası ile ; Otel Ukrayna, Kotelnicheskaya Embankment Apartmanları, Kudrinskaya Kare Binası, Leningradskaya Oteli, Dış İşleri Bakanlığı Binası, Moskova Devlet Üniversitesi Merkez Binası, Kırmızı Kapılı İdari Bina .

2009 verilerine göre dünyanın en pahalı 3. şehri olma özelliğine sahiptir. Toplamda üç Uluslar arası hava limanı ile dokuz demiryolu istasyonu ve dünyanın Tokyo’dan sonra, günlük taşıdığı 9 milyon yolcu ile kalabalık bir metro şebekesinin bulunduğu Moskova yerli veya yabancı bir çok kişi tarafından takdir edilmektedir.

Soğuk bir şehir olmasına rağmen Moskova'da 96 park, 18 bahçe ve 4 botanik bahçesinin olması , kişi başına ortalama 27 m² yeşil alanı ile bir çok avrupa ve amerikan şehirlerini geride bıraktığı görülmektedir. Bu parklar arasında en büyüğü olan Izmaylovsky Parkı 1931 yılında düzenlenmiştir. 1950 lere kadar bu park “Stalin Parkı” olarak adlandırılmış olup, 15,34 km² alanı ile Londra' daki Richmond parkı ile beraber dünyanın en büyük parklarından biridir. New york ' taki Central Park' tan 6 misli daha büyüktür.

rusya-6

Rusya nın Avrupa ya açılan bir penceresi St Petersburg

Büyük Pedro (1672-1725), bu şehri bataklıklar üzerine kurdurmaya başladığında bir çok kişi tarafından olay konusu olmuştu. 200 yıl boyunca Rus Çarlığına başkentlik yapmış olan bu şehir, aman içerisinde modernleşip Avrupa şehri hüviyetini kazanınca Büyük Pedro'nun ne kadar haklı ve ileri görüşlü bir Çar olduğu ortaya çıkmıştır. İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen St. Petersburg, Neoklasik mimari uygulamalarıyla Rusya nın diğer şehirlerden farklılaşan bir kenttir. St. Petersburg, özellikleri uzun beyaz yaz geceleri ile ünlüdür. Mayıs ayında başlayan bu geceler parklar ve ağaçların çiçeklenmesi ile daha bir güzelliğe kavuşur. Sonbaharla birlikte griye bürünen gökyüzü ve toprağı kaplayan kar tanecikleri insanların gözlerini kamaştırır.

Ekonomi

1991 öncesi Sovyet ekonomisi Amerika dan sonradünya üzerindeki 2. büyük ekonomiydi. Lakin Sovyetlerin son yılları azaplı olmuş ve tarihe kıtlıklar yılı olarak geçmiştir. 1991- 1997 arası süreçte bir çok zorluk ile karşılaşılmış yoksulluk oranı ve işsizlik tarihi değerlere ulaşmıştır.

1998 yılındaki krizden sonra 10 yılda ortalama %7 lik bir büyüme oranı yakalanmıştır. 2008 yılındaki GSMH deki 5,6%lık bir büyüme ile kapatan Rusya, 2008 yılındaki tahmini verilere göre 2,271 trilyon dolar ile dünyanın 7. büyük ekonomisidir. Son 10 yıldaki süreçte akıllıca uygulanan ekonomik politikalar, fakirlik ve işsizlik oranını düşürerek orta sınıfı daha bir genel tabakayı içine alması sağlanmıştır. 2000 yılından itibaren İhracat-İthalat dengesinde artı rakamlara ulaşan Rusya, böylelikle uluslar arası finansal pozisyonunuda geliştirmiştir. 1999 yılında 12 milyar dolar rezervi bulunan Rusya 2008 yılında bu rezervi 600 milyar dolara çıkartmıştır. Bu rezervin 200 milyar dolarlık kısmı servet fonlarına yatırılmış olup bu fon bütçe harcamalarını petrol fiyatlarında oluşabilecek ani bir düşüş karşısında destek olmak amacıyla ve ayrıca emeklilik ve alt yapı hizmetlerini aksatmamak için ayrılmış bulunmaktadır. Rusya nın dış borçu GSYİH sinin %33 üne denk gelmektedir. Uzun vadeli dış borçta bir azalma söz konusu olmasına rağmen kısa vadeli borçlarda önemli bir artış meydana gelmiştir.

Pozitiv göstergeler Rusya-Gürcistan arasındaki gerilim ile beraber negatife dönmüştür. Finansal sorunlar küresel krizin başlaması ile tavan yapmış ve bazı politik kararların yanlış alınmış olmasından ötürü eylül 2008 ayında Rusya Borsasındaki %70 lere varan kaybın yaşanmasına neden olmuştur. 2008 yılının sonlarında başlayan dünyadaki finansal kriz Rusya daki bankacılık sistemini etkilemiş olmakla beraber meydana çıkan likitide sıkışıklığı sistemi hayli zora sokmuştur. Rus hükumeti, piyasadaki likitide sıkışıklığını , firmaların dış borçlarındaki ödeme darlığını ve ayrıca borsa yı desteklemek amacıyla 200 milyar dolarlık kurtarma planıyla önlemini almıştır. Bunun yanında destek amacıyla 20 milyar dolar vergi tutarını affeden Rus hükumeti desteğini sürdürmektedir. 2008 yılının sonlarında toplam yabancı para rezervleri 435 milyar $ seviyesine gerilemiştir.

Yolsuzluk, kurumlara karşı güvensizlik, döviz kurundaki ani değişiklikler, küresel ekonomik krizinin etkisinin devam etmesi ve bunun sonucunda yerli ve yabancı yatırımcının isteksiz olması gibi nedenler yeni bazı yasaların çıkmasına neden olmuştur. Dünya ticaret örgütüne katılma hedefi olan Rusya nın müzakere sürecini Gürcistan ile olan gerilim ve küresel kriz olumsuz yönde etkilemiş olması ekonomi piyasasını olumsuz yönde etkilemiştir.

rusya-01

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES