İnşaat Sektörü

Ebru Arslan tarafından yazıldı. Aktif .

insaat-03

İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman, köprü gibi tesisler ve bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsar. Bu nedenle, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de katma değer yatırım tutarı , istihdama olan katkısı ve bireylerin en hayati ihtiyaçlarından biri olan konut sorununa cevap vermesi yönünden ekonominin en önemli sektörlerinden biri olma özelliğine sahiptir.

insaat-01Büyük bir potansiyele sahip olan inşaat sektörü, çimento, seramik, ahşap, cam sanayi gibi kendisine bağlı yaklaşık 150 yan sektörü harekete geçirme özelliğiyle lokomotif konumundadır. Çalışan nüfusun yaklaşık %6’sına istihdam sağlamaktadır. 2011 şubat ayı itibariyle TÜİK verilerine göre, inşaat sektöründeki istihdam 1 milyon 338 bin kişi olup, bu sayının 52 bini kadındır. İnşaat sektörünün istihdam ettiği kişi sayısı 2011 şubat ayı itibariyle son bir yılda yaklaşık 205 bin kişi artmıştır.

Yıllar içindeki gelişimine bakıldığında sektör, 2001-2003 döneminde toplamda %12 daraldıktan sonra 2004 yılından itibaren 2009 yılı hariç hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 2004’te %5, 2005’te %21.5, 2006’da %18.5, 2007’de %5.7, 2008’de %8.1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2009’da küresel finans krizinin etkisiyle sektör %16.1 oranında daralmış ardından 2010’da ise belirgin bir ivmeyle %17.1 büyümüştür. Sektör kriz nedeniyle uğradığı kaybı hızla telafi etme yolunda ilerlemektedir.

İnşaat sektörünün GSYİH içindeki yıllara göre payı incelendiğinde 2006 yılında %6,4, 2007’de %6,5, 2008’de %5,9, 2009’da %5,2 ve 2010’da %5,6’dır.

İnşaat sektörünü altyapı, konut ve ticari olarak üçe ayırabiliriz. Altyapı ve ticari inşaatlar toplam inşaat faaliyetinden yüzde 30, konut inşaatı da yüzde 40 pay almaktadır. Önümüzdeki dönemde inşaat sektörü büyümesinin büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin ana eksikliği altyapı olduğu için, ana büyüme sahasının altyapı olması sürpriz değildir. Türkiye’nin dünya inşaat sektöründeki payı %3 seviyesinde olup dünya ekonomisi içindeki %1’lik payımızın çok üstünde bir etkinliğe sahiptir.

insaat-04

Ülkemizde yaşanan nüfus artışı, sosyal ve ekonomik nedenlerle kırsal alanlardan kentlere göç, hanelerde yaşayan kişi sayısındaki düşüş gibi nedenlerle konut taleplerindeki yükselişin devam edeceği düşünülmektedir. Sektörün büyüyen ekonomiyle artan gayrimenkul talebi, farklı gelir düzeylerine göre seçenekler sunabilmesi, yeterli makine parkı gibi güçlü yönleri mevcuttur. Aynı zamanda uygun arsa bulmada güçlük, kısalan taahhüt süreleri, kayıt dışı olması gibi sıkıntılar da yaşanmaktadır. 

insaat-02Ülkemizde yapılan toplu konutlar haricindeki inşaatlarda pencere boyutu, tavan yüksekliği gibi birçok temel ölçüde standart yoktur. Bu nedenle, inşaat yan sanayi ya ürün çeşitliliği açısından çok zengin olmak durumundadır, ya da üretilen ürünlerin farklı boyutlara uyarlanması gerekmektedir. Her iki durum da yapılan işin maliyetini arttırmakta ve proje sürelerini uzatmaktadır. Standartlaşmanın artırılması inşaat maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır.

TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) İnşaat Sektörü Analizi’ne göre büyük ölçekli projelerin planlanan sürede hayata geçirilebilmesi halinde inşaat sektörünün hızlı büyümesi sürecek ve Türk ekonomisinde itici güç olmaya devam edecektir. Büyüme performansını yukarı yönde etkileyebilecek olan bir numaralı etken, kamu finansmanına ve kamu-özel ortaklığına dayalı altyapı yatırımlarının arttırılmasıdır.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Ebru Arslan