Brezilya

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

b1

TARİHÇE

Brezilya'da 1500 lü yıllarda kolonileşmeyi başlatan Pedro Alvares Cabral liderliğindeki Portekizliler aynı zamanda bu kara parçasına gelen ilk Avrupalı yerleşimcilerdir. Bugün Brezilya'da 200,000 den daha az sayıda yerli kalmıştır ve büyük çoğunluğu da balta girmemiş ormanlarda yaşamaktadır.

Diğer Portekizli kaşiflerde, Avrupa ile ticaretini yapabilecekleri değerli malları aramak için yada Portekiz’in fakirliğinden kaçmak için yerleşecek yeni yerler bulma umuduyla, Cabral'ı takip ettiler. Bulabildikleri tek ekonomik değeri olan şey ise Pau-Brasil (Brezilya odunu) ağacından çıkardıkları kırmızı boyaydı.

Kısa bir süre sonra şeker kamışı kölelerle birlikte Brezilya'ya geldi. Portekizliler, diğer Amerikan kolonilerinin aksine daha büyük oranda, yerlilerle ve afrikalı kölelerle evlendiler. Ayrıca yerliler ve Afrikalı kölelerle de kendi aralarında evlendiler. Sonuç olarak Brezilyanın nüfusu başka biryerde görülemeyecek şekilde renklendi. Çoğu Brezilyalı, Avrupalı, Afrikalı, Asyalı ve Ortadoğulu kanından geldiği için farklı kültürlerin oluşturduğu sentezin, Brezilya kültüründe önemli etkisi vardır.
19.yüzyılda kahve, o zamana kadar en önemli ürün olan şekerin yerini aldı. Kahve satışlarının artması aynı zamanda Avrupa’dan Brezilya'ya çoğunlukla ıtalyanların oluşturduğu bir milyon kişinin göç etmesine sebep oldu. Ayrıca bu hareket Brezilya'da Cumhuriyetin kurulmasına da sebep oldu. 1889 da zengin kahve üreticileri askeri bir darbeyi desteklediler ve sonunda Portekiz Kralının ülkeden kaçmasıyla Brezilya, Portekiz yönetiminden kurtuldu. Kahve üreticileri, sonraki 30 yıl, dünyadaki ekonomik krizin kahve talebini azaltmasına kadar ülkede ve hükümette söz sahibi oldular. Takip eden 50 yıl ise askeri darbeler, ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıkla geçti. Nihayet 1989 yılında ülkedeki ilk demokratik seçimler yapıldı.

BREZİLYA EKONOMİSİ

Brezilya 505 milyar Gayri Safi Milli Hasıla ile dünyadaki en büyük 7.ekonomidir.Büyük endüstriyel kuruluşların çoğu ülkenin güneyinde ve güneydoğusunda yoğunlaşmıştır.Ülkenin kuzeydoğusu Brezilyanın en fakir bölgesi olmasına rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştır.Ülke 1994 yılında bir ekonomik istikrar planını uygulamaya koydu. 1993 sonlarında %5.000 olan enflasyon hızlı bir şekilde düşerek 1998 yılında %2,5 oranına geriledi. 2000 yılında ise bu oran sadece %6 ya çıktı.

Bununla beraber şirketler kısa vadeli fon temin etmede dahi bankaların istediği yüksek faizler nedeniyle problemler yaşamaktadırlar. Bu durumun üstesinden gelmek için Inacio da Silva liderliğindeki hükümet, Banco do Brasil and CEF gibi büyük devlet bankaları aracılığıyla, küçük ve orta ölçekli firmalara daha uygun şartlarda kredi imkanı sağlamaktadır.

Brezilya tarımda oldukça gelişmiştir ve kendi kendine yetebilmektedir. Tarım milli gelirin %14 ünü oluşturmaktadır. Toplam işgücünün %25 i tarım alanında faaliyet gösteren 6 milyon şirkette çalışmaktadır. Hayvancılık ülkenin bazı kesimlerinde en önemli geçim kaynağıdır. Kümes hayvanları, domuzculuk ve süt endüstrisindeki hızlı büyüme tüketici zevklerinin ne şekilde değiştiğine dair ipuçları vermektedir.
GSMH da %30 undan fazla payıyla sanayisi Latin Amerika’da en gelişmiş ülkedir. Sanayi, çelik, petrokimya, otomotiv, uçak, bilgisayar ve dayanıklı tüketim malları imalatında gelişmiştir.Ülke madenler bakımında da zengindir. Büyük demir ve manganez madenleri endüstriyel hammadde sağlamanın yanı sıra ihracatta da önemli yer tutar.

2003 ve 2004 yılının ilk yarısında sanayi kuruluşlarının %80 i üretim kapasitesini arttırmıştır.Sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak ve hayat standardının yükseltilmesi için uluslararası ticarete yönelmek çözüm yollarından biri olarak görülmektedir.

EKONOMİK İSTATİSTİKLER
GSMH-Sektöre göre
Tarım %14, Sanayi %36, Hizmet %50 (1997)
İthalat(2003): 48,2 milyar dolar
İhracat(2003): 73,1 milyar dolar
Dış Ticaret Dengesi 2003 24,6 milyar Dolar fazla
2004 tahmini enflasyon oranı %11,7
Toplam iş gücü:81 milyon kişi
İşsizlik oranı:%11,7 (haziran 2004)
Başlıca endüstriler: Tekstil, ayakkabı, çimento, kereste, demir-çelik, uçak, motorlu araçlar ve yan sanayisi, öteki malzeme ve ekipman.
Elektrik üretimi-Kaynakları ile
Fosil yakıtlar: %4,92, Su:%91,02, Nükleer enerji: %0,99, Diğer: %3,07
Tarım ürünleri: Kahve, soya fasulyesi, buğday, mısır, pirinç, şeker kamışı, kakao, narenciye, hayvansal ürünler.
İhracat ürünleri: Demir,soya fasulyesi, ayakkabı, kahve, uçak.
Başlıca ihracat ülkeleri: A.B.D. %29, A.B. %25, Latin Amerika %21, Asya %15, Diğer %10
Dış Borç: 200Milyar Dolar
Döviz Paritesi: USD 1.00=R$ 2,98 (August 2004)

Türkiye’nin Brezilya ile olan anlaşmaları
-Dostluk anlaşması(1927
-Hava taşımacılığı anlaşması(1950)
-Ticari, ekonomik ve endüstriyel işbirliği anlaşması(1995)
-Turizm işbirliği anlaşması(1995)

Faydalı linkler
www.braziltradenet.gov.br
www.buybrazil.org
www.southbraziltrade.com.br

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES