Enflasyon Vergisi mi?

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

Enflasyon muhasebesinin asıl amacı; Vergi mükelleflerinin yıllık gelir veya kurumlar vergisi hesaplanırken ticari karın içindeki enflasyondan kaynaklanan fiktif karların ticari kardan arındırılarak vergiye tabi kara ulaşmaktır. Vergi mükellefleri ve bizler enflasyon muhasebesinin kanunlaşmasını bu şekilde beklerken, kanun yürürlüğe girdi, tebliğler yayınlanmaya başladı, bizlerde uygulamaya başladık ama sonuç hiç de beklediğimiz gibi çıkmadı.

Kanunun uygulanma aşamasında durum bazı firmalar için yeni vergi yükü getirdi. Bazı firmalar ise bu vergi yükünden etkilenmedi. Bilançosunda aktif hesaplar ( Demirbaşlar , makine tesisler, taşıtlar, ticari mal veya mamuller, binalar) yüksek, karşılığında ödenmiş sermayesi düşük yapılı firmalar için enflasyon muhasebesi uygulandığında ilave vergi yükü gelirken, yukarıda sayılan aktif tutarları kadar ödenmiş sermayesi olan firmalar için enflasyon düzeltmesinden dolayı ilave bir vergi yükü gelmedi.

Konuyu enine boyuna yazma imkanı olmadığı için çok kısa örnekle açıklayabiliriz:
Demirbaşlar, 10.000.-YTL, Taşıtlar 50.000.-YTL, Makineler 100.000.- YTL ve ödenmiş sermayesi 25.000.- YTL lik bilançoya sahip bir firma için enflasyon düzeltmesi uygulandığında düzeltmeden dolayı ilave bir vergi doğmaktadır. Eğer bu firmanın ödenmiş sermayesi 25.000.- YTL değil de aktif toplamı kadar yani 160.000.- YTL olsaydı ilave bir vergi doğmayacaktı. Burada yapılması gereken firmaların en kısa sürede enflasyon düzeltmesine tabi aktifleri kadar sermaye artırımına gitmeleri ve arttırılan sermayeleri en kısa sürede ödemeleri enflasyon muhasebesi açısından firmalara fayda sağlayacaktır.

Enflasyon muhasebesi kanununu yazıp önümüze koyanlar bu sonuçların ne kadarını tahmin ediyorlardı bilemiyorum. Düzeltme sonrası vergi yükünü belki biliyorlardı ama sanırım bilmedikleri firmaların bilanço ve sermaye yapılarıydı. Açıkçası bu vergi yükünü mükelleflerin çoğu tahmin edemedi. Nitekim 31.12.2003 bilanço aktif toplamları 7.5 trilyon Türk lirası ve hesap dönemine ait ciroları 15 trilyon Türk Lirasını aşan mükellefler 2004 yılı Ağustos ayında verdikleri geçici vergi beyannamelerinde enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda idiler ve bu mükelleflerin büyük bir çoğunluğuna ilave vergi yükü çıktı. Çünkü vergi çıkan firmaların bakanlığa veya defterdarlıklara itirazlarını ve haykırışlarını duymaya başladık. Kısacası büyük küçük firmaların hepsi enflasyon düzeltmesine hazırlıksız yakalandı.

Peki enflasyon düzeltmesi gereklimi veya zamanımı? Kimilerine göre gereklidir, kimilerine göre gereksizdir ama kesinlikle zamanı değildir. Bize göre öncelik kesinlikle kayıt dışı ekonominin mücadelesidir. Düşünün yüzde 60-70 kayıt dışı olan yani faturalandırılamayan sektörler var ve bu sektörler lokomotif sektörler hepimiz biliyoruz. Diğer bir deyişle önünüze gelen bilanço zaten %60-70 gerçeği yansıtmıyor, enflasyon düzeltmesi yaptırıp %3-4 lerle uğraşmanın veya bunlara takılmanın ne anlamı var. Bize göre gerçekten çok anlamsız. Enflasyon düzeltmesinden önce kesinlikle bu çarpıklığın düzelmesi gerekir. Bu mümkün değilse Enflasyon muhasebesinin uygulanmasının da hiçbir anlamı yoktur

2005 yılında yine enflasyon düzeltmesinden önce mükellefleri Yeni TL kargaşası beklemektedir. Düzenlenecek her belgede, tutulacak her kayıtta veya defterde TL ye veya YTL ye çevirme işlemi yapılacaktır. Çünkü 2005 yılı boyunca TL ve YTL birlikte kullanılacaktır. Bu mükelleflere çok büyük külfet getirecektir. Dolayısıyla 2005 yılı YTL nin yerleşmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele yılı olmalıdır.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele bugüne kadar gelen tüm Maliye Bakanlarının büyük projesi olmuştur. Ancak hiçbir dönemde dolaylı ve dolaysız vergi oranlarında ciddi bir indirim yapılamamıştır. Yüksek vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi ıslah edilemez.

Enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması, veya geçici vergi dönemlerinde uygulanmayıp yıl sonlarında bir defa uygulanması, yada YTL, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve enflasyon oranlarındaki değişmeler göz önüne alınarak bir müddet daha ertelenmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES