Eğitilmis İnsan Yetiştirmek

Özkan Özipekliler tarafından yazıldı. Aktif .

Irak’a ABD ve İngiliz askeri kuvvetleri girdiklerinde burada uzun süre kalacaklarını çoğumuz tahmin edebiliyorduk. Hatta bölgeye demokrasiyi yerleştirme adına gelen bu güçlerin Irak’ta yapılacak herhangi bir demokratik seçim sonucu burayı terk etmesi istenirse de burayı terk etmeyerek antidemokratik kimliklerini göstereceklerini yine bir çoğumuz da tahmin edebiliyoruz. Son yıllarda uluslar arası ilişkilerde çok farklı olayların yaşandığını da yine bir çoğumuz fark edebiliyoruz. Aslında gelişmeler lokal yada münferit değiller.

Sovyetler Birliği ile soğuk savaşın 1991 yılında sona ermesinden bu yana ABD için, NATO’ya bir misyon yükleme zorunluluğu hasıl olmuştur. Sosyalizm tehdidinin kalkması ile beraber Avrupa ülkelerinde arzu edilen birleşme hareketinin gelişmesi ve ekonomik olarak somut adımlar atılması ile AB’nin planlı bir şekilde büyümesi ABD yi yeni savunma planlarını uygulamaya yöneltmiştir.

ABD soğuk savaş döneminde Almanya da 500 bin kadar olan asker sayısını 70 bine indirmiştir. Almanya ile beraber Japonya ve Güney Kore’de bulunan askeri güçler de önemli ölçüde azaltılmıştır. Türkiye’de de bir çok şehirde bulunan askeri üslerini kapatmış sadece incirlik üssünü faal olarak bırakmıştır. Adım adım uygulamaya konulan ve “Global Defence Posture” adı verilen ABD’nin yeni savunma planına göre Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini kontrol altında tutmaya özen gösterilmektedir. Bu yapılırken NATO’ya bir türlü ortak misyon veremediği Avrupa Birliği de kontrol altına alınmaktadır.

Gürcistan ve Azerbaycan ile yapılan askeri anlaşmalar ile Kafkaslar ve ıran kontrol altına alınırken, ıtalya’ya kaydırılacak deniz kuvvetleri ile Akdeniz ülkeleri kontrol altında tutulacaktır. Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’da açılması planlanan yeni üsler NATO’ya değil ABD ye ait olacak. Ortadoğu, orta Asya yada kuzey Afrika ülkelerinin potansiyel tüketim toplumu olması ve AB’nin beslenme havzası içerisinde bulunması ABD’yi bu bölgede ikili askeri anlaşmalara yönlendirmiştir yada terör bahane edilerek demokratikleşme adına askeri operasyonlara girişilmektedir. Savunma planında tabi ki eski Sovyetler Birliği yada Rusya da ihmal edilmemiştir. Uzak doğu da Çin ekonomik açıdan kontrol altına alınmaya çalışılırken, Özbekistan, Kırgızistan, Tayland, Filipinler, Singapur ve Avustralya askeri işbirliği yapılması planlanan ülkeler. Cumhuriyetçilerle yada demokratlar ile ABD kolay yada güç de olsa bu savunma planını uygulamaya sokmakta kararlı duruyor.

Gelecek dönemin hakim güç merkezi ABD olarak belirginleşirken, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya da alternatif olarak görünüyor. Uluslar arası siyaset güç merkezleri arasındaki etkileşimin sonucu olarak gerçekleşecek. Ancak yeni dönemde taraflar soğuk savaş dönemindeki gibi net bir şekilde olmayacak. Önümüzdeki dönemde iki yüzlülüğün de ötesinde çok yüzlü bir siyaset göreceğiz. ABD, Çin deki ekonomik büyümeden rahatsızlık duymakla beraber bu ülkedeki ABD firmalarının yatırımları devam edecek. ABD , Avrupa Birliği’ni destekliyor gibi görünse de Ortadoğu da olduğu gibi AB ile farklı politikalar uygulamaya devam edecek.

Bizim açımızdan iyimser bakacak olursak, Türkiye’nin teröre destek vermemesi ve nispeten bölge ülkelerine göre daha demokratik yapıda olması Türkiye’nin yeni yapılanmada kazanımları olabileceğini gösteriyor. Ama tabii ki etken değil edilgen ülke durumumuz ayrı bir gerçek. Diğer İslam ülkelerinin durumu ise oldukça vahim.

Avrupa Birliği , Büyük Ortadoğu gibi global projelere karşılık ıslam devletlerinde herhangi bir alternatif proje olduğunu söylemek oldukça zor. Bununla beraber bu ülkeler şu anda dünya kamuoyunda sıkça terör ile birlikte anılmaktadırlar ve toplumları sürükleyici planlar yapabilmeleri batı nezdindeki terör imajından kurtulmadan da mümkün değildir.

Tek merkezden yönetime doğru giden yeni dünya düzeninde daha etkin olmanın yolu siyasi yada askeri olmaktan öte daha iyi eğitilmiş insan yetiştirmekle olabilir. Ahlak ve kültürümüzün bütün güzelliklerini idrak ederek yaşam biçimimiz ile batılılar için özenilecek bir kimlik ortaya koyabilmeliyiz. Bu da tek tek birey olarak özeleştirimizi yaparak ve arzu edilen formatta gençleri, yeni nesilleri yetiştirerek olacaktır.