Kobilere KOSGEB Desteğli

Murat Sadır tarafından yazıldı. Aktif .

Geçen yazımızda ihracatçılarımıza ihracatçı birlikleri aracılığıyla sağlanan fuar desteklerini açıklamaya çalıştık. Bu sayımızda KOSGEB'in fuar desteklerine değineceğim. KOSGEB, 1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, girişimcilere, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine destek vermektedir.

KOSGEB desteklerini; Danışmanlık, CE ışaretlemesine ilişkin Test ve Genel Test/Analiz, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Bilgi Ağları ve E-iş, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat, Eğitim, Yurtdışı Pazar Araştırma, ıhracat Amaçlı Yurtdışı ış Gezisi, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Yurtdışı Daimi Sergilere Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi ıhtisas Fuarlarına Katılım, Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım, ıhracata Yönlendirme, Marka Oluşturma ve Tanıtım, ış Geliştirme Merkezi, Yeni Girişimci, Nitelikli Eleman ıstihdamı, Bilgisayar Yazılımı, Patent -Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım ve Altyapı, Üstyapı Proje Destekleri olarak başlıklar altında sıralayabiliriz.

Bu yazımda belirttiğim gibi fuar desteklerine değineceğim.

Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara KOSGEB geri ödemesiz destek sağlar. Kobi niteliğindeki bütün işletmeler bu fuarlara katılabilir. Desteklenecek fuarlar daha önce ilan edilir. Her işletmeye, en az 6 m² ve en fazla 30 m² için metrekare başına katılım ücretine % 75 destek sağlanır. Katılım ücretine stant kirası, stant konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu, yurtdışı nakliye, depolama, gümrük ve nakliye sigortası giderleri dahildir. Ayrıca işletmenin bir yetkilisinin” ulaşım giderinin % 50'si destek olarak sağlanır. Destek talebi için KOSGEB birimlerine başvurulur.

Milli katılım dışındaki fuarlara sözleşmeli işletmeler, meslek kuruluşlarınca organize edilmiş en az beş firma, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, TDİ ve İŞGEM'ler tarafından desteklenen işletmeler başvurabilir. Destek oranları ve desteklenecek kalemler milli katılım düzeyindeki yurtdışı firmalarla aynıdır. Destek talebini işletmeler bizzat veya meslek kuruluşları aracılığıyla başvurabilirler.

Sözleşmeli işletme konusunu kısaca açmak istiyorum. İşletmeler bağlı bulundukları KOSGEB Bölge Müdürlüğü'ne başvururlar ve firmalarının analizinin yapılmasını talep ederler. Yapılan incelemeden sonra KOSGEB bu işletmeye verebileceği destekleri belirtir. Eğer fuar desteğini vereceğini belirtmişse işletme bireysel olarak yurtdışı fuarlara katılabilir ve desteğini alabilir.

KOSGEB yurtiçinde düzenlenen uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına da destek vermektedir.

Destek verilen fuarlar İzmir Enternasyonal Fuarı ve her yıl Resmi Gazete'de duyurulan Yıllık Yurtiçi Fuar Takvimi' nde yer verilen fuarlardır. KOBı niteliğindeki bütün işletmeler faydalanabilir. Her işletmeye en az 6 m² ve en çok 24 m² için metrekare katılım ücretinin en fazla 100 USD karşılığı TL kısmına olacak şekilde gelişmiş ve normal yörelerdeki işletmeler % 50 ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki işletmeler % 60 oranında olacak şekilde desteklenir.

KOSGEB ayrıca yurtiçi bölgesel fuarlara da destek sağlamaktadır. Tespit edilen ürün ve ürün gurupları için belirlenen fuarlara KOSGEB ve organizatör kuruluş arasında yapılan protokolde yer alan esaslar dahilinde, katılan işletmeye en az 6 m² ve en fazla 24 m² stant alanı için metrekare başına katılım ücretine % 75 oranında destek sağlanmaktadır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin en yakın KOSGEB biriminden bilgi alması ve araştırması gerekmektedir. ınternet sitesi ve ilgili birim size yardımcı olacaktır. Katılım aşamalarında aracıların sözlerinden çok yetkililerin sözlerine güvenelim.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES