Kenya

Hakan Yıldırım tarafından yazıldı. Aktif .

kenya1

Kenya, doğusunda 536 km kıyı sahiliyle Hint okyanusu olmakla beraber ekvator çizgisinin hemen hemen ortasından geçtiği bir doğu afrika ülkesidir. Başkenti Nairobi olan ülke şaşırtıcak şekilde batı ile Afrika uygarlığının bir sentezini karşımıza çıkarmaktadır.

Kenya,Cumhurbaşkanının temsil ettiği bir demokratik Cumhuriyet'tir. Cumhurbaşkanı devletin en üst noktasında olmakla beraber , hem hükümetin hemde diğer partilerin başkanı olduğu kabul edilir. Yürütme gücü hükümet tarafından uygulanır. Yasama yetkisi hem hükümetin hem de Millet Meclisi'nde aittir. Yargı yürütme ve yasama bağımsızdır.

Başkent Nairobi
Başkan Mwai Kibaki
Başbakan Raila Odinga
Yüz ölçümü  580.367 km²
Nüfus  39.002.772 ( 2009 tahmini)
Nüfus Büyüme Oranı 2.6991% ( 2009 tahmini)
İş gücü 17.47 milyon (2008 tahmini)
İşsizlik Oranı 40% (2008 tahmini)
GSYİH 63.73 milyar $ (2009 tahmini)
Büyüme Oranı 2% (2008 tahmini)
Enflasyon 20.5% (2008 tahmini)
Etnik gruplar Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, diğer Afrikalı 15%, Afrikalı (Asyalı,Avrupalı ve Arap) 1%
Din Protestan 45%, Katolik 33%, Muslüman 10%, yerli inanç 10%, diğer 2%
İhracat   $4.479 milyar (2008 tahmini)
İhracat ürünleri Petrol ürünleri, çay,kahve,balık,çimento,bahçe ürünleri.
İhracat ülkeleri Ingiltere 10.2%, Hollanda 9.4%, Uganda 9.1%, Tanzanya 8.9%, ABD 6.4%, Pakistan 4.5%(2008)
İthalat $9.031 billion (2008 tahmini)
İthalat ürünleri  Makine ve ulaştırma parçaları, petrol ürünleri,üre ve plastikler,demir ve çelik
İthalat ürünleri (2008)  BAE11.9% ,Hindistan 11.8% ,Çin 10.3%, S. Arabistan 8.3%,G. Afrika 5.9%, Japonya 5.3% ABD 4%
Para birimi  Kenya Şilingi (Kenyan shillings) (KES)
Demiryolu 2,778 km
Karayolu  63,574 km
İnternet kullanıcı sayısı 3.36 milyon (2008)
Sınırlar Toplam: 3,477 km , Etiyopya 861 km(kuzey), Somali 682 km(kuzey doğu), Sudan 232 km(kuzey batı), Tanzanya 769 km(güney), Uganda 933 km(batı).

Tarihi

kenya5Tarih boyunca bu bölgeye ilk yerleşim MÖ 2000 yılında kuzey afrikadan yapılan göç ile başlamıştır.Yüz yıllar boyunca Kenya sahilleri tacirler ve keşifçiler tarafından önemini korumuştur. M.S 1. yüzyılda tacirler vasıtasıyla Arap etkisi görülmeye başlamıştır. Bugünkü nufusu oluşturan halkın büyük bölümü M.S 10. yüzyılda bu bölgeye göç etmiştir. Swahili dilide bu tarihlerde oluşmuştur.

Bu bölge ile ilgili bir başka önemli not ise Vasco Da Gama nın 1498 yılında Mombasa limanına yaptığı ziyareti ertesinde Hindistan'a olan deniz yolunu keşfetmistir. 16yy. başlarında başlayan Portekiz egemenliği 1730 da Umman Sultanlığının saldırılarına direnemeyek bölgedeki gücünü tamamen yitirmiştir. 1880 lere kadar süren bu süreçten sonra köle ticaretini yasaklayan İngiliz Krallığı bölgeyi himayesi altına almıştır. 1920 lere kadar bu topraklar Doğu Afrika Ingiliz himayesi olarak bilinmekle beraber, İngiliz himayesi 1963 yılına kadar sürmüştür. Jomo Kenyatta ,1963 yılında bağımsızlığını kazanan Kenya nın ilk başkanı seçilmiştir. Kenya ismini Afrika nın en yüksek 2. dağı olan ve yüksekliği 5199 mt olan Kenya dağından almıştır.

Kenya, bir çok etnik grubu bünyesinde barındırmaktadır. En büyük etnik grup olan Kikuyu'lar nüfusun %25 ini olusturmakla beraber başkent Nairobi çevresinde yaşamaktadırlar.Ülkenin ikinci büyük etnik grubu olan Luhya'lar batı Kenya'da Uganda sınırının güney kesimlerinde yaşarlar. Batı Kenya'da Victoria Gölü çevresinde yerleşmiş Luo'lar Kenya'nın üçüncü büyük etnik grubunu oluşturan halktır.Kenya'nın dördüncü büyük etnik grubu Kalenjin'ler , beşinci ise Kamba'lardır. Kambalar geleneksel olarak askeriyede söz sahibi roller üstlenmişlerdir. Altıncı en büyük etnik grup olan Kisii'ler nüfusun %6'sını oluşturur ve politik olarak Luo'lar gibi Kikuyu karşıtı bir duruş sergilerler.

Ülkede ingizce ve kisvahili dili resmi dil olmakla beraber bir çok yerel kabile dili mevcudiyetini korumaktadır.

kenya2

Son yıllarda Kenya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Nüfusun %73'ü 30 yaşın altında olmakla beraber 80 yıl önceki nüfusun 2.9 milyon olduğu düşünülürse günümüzde rakama 39 milyona nüfusun ne kadar hızlı arttığı görülmektedir.

Tarihte Türkiye- Kenya İlişkileri

1584 yılında Portekiz boyunduruğundaki yerel emirlerin talebi üzerine Yemen Valiliği Emir Ali Bey'i bölgeye göndermiş, Emir Ali Bey filosuyla Somali sahilindeki Mogadişu, Ampaza, Brava, Cumbo ve Kismayu, Kenya sahilinde de Faza, Lamu, Pate, Kilifi kentlerini fethetti. Mombasa sultanı bağlılığını arzetti. 1589 yılında yapılan savaşta Portekizlilere başarıyla direnen Türk denizciler karadan gelen Zimba yamyamlarının saldırısıyla iki ateş arasında kaldılar ve Portekizlilere teslim oldular. Portekiz Osmanlıya bağlanan kentleri tek tek geri alarak liderlerini ölümle cezalandırdı.

İhracatçılarımız için oldukça bakir bir konumda bulunan Afrika pazarına da ilgi son yıllarda artmaya başlamıştır, Kenya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde bir ölçüde artış gözlenmiştir. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır.Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar başkanlığında bir heyet Ekim 2004’de Kenya’ya resmi bir ziyarette bulunmuş; ziyaret sonucunda iki ülke arasında bir “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Daha sonra duraksama durumuna geçen bu süreç, 2009 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan ziyaret ile tamamlanmıştır. Kenya Havayollarının Haziran 2005’te Nairobi ile İstanbul arasında doğrudan uçak seferlerine başlamasının, ikili ticari ve ekonomik ilişkilere bir canlılık getirdiğini söylemek mümkündür. 2009 yılında THY tarafındanda karşılıklı seferlere başlanmıştır.

kenya3

Ülkemizi ziyaret etmek amacıyla başvuruda bulunan Kenya vatandaşlarının büyük çoğunluğu bavul ticareti yapmaktadırlar. Türk tekstil ürünlerinin göreceli olarak daha ucuz ve kaliteli olması nedeniyle Kenya’dan Türkiye’ye bavul ticareti kapsamında giden kişilerin sayısında son yıllarda önemli artış görülmektedir. Bavul ticareti kapsamında Türkiye’den çeşitli tekstil ürünleri getirerek Kenya’da satmaktadırlar. Öte yandan, ticari ziyaretlere göre az olmakla birlikte vize alan Kenyalıların bir kısmı turistik amaçla ülkemize gitmektedirler.

Ülkemizin Kenya’ya ihraç ettiği ürünler arasında fındık, çeşitli mineraller, kimyasal gübreler, ağaç bazlı kimyasallar (reçineler), polimer torbalar, yedek parçalar ve tekstil ürünleri yer almaktadır. Kenya’dan ithal edilen ürünler arasında ise çay, kenevir, ip, halat ve el işleri gelmektedir.

Ekonomi

Kenya'nın en önemli gelir kaynağı tarım ürünleridir. Ama ülke topraklarının büyük bölümü tarıma elverişli değildir ve çiftçilik çoğunlukla yüksek bölgelerle sınırlıdır.Buğday ve mısır üretiminin yanı sıra sığır, domuz, kümes hayvanları ve koyun yetiştiriciliği önemlidir. Mandıracılık yüksek bölgelerin çevresindeki kasabalarda büyük önem taşır.
1963 yılında bağımsızlığın kazanılması ile yabancı yatırm ve tarıma verilen teşviklerle, 1963 den 1973' e kadar olan 10 yıllık periyod içerisinde Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)% 6.6 yıllık ortalama ile büyümüştür. 1974 ve 1993 arası uygulanan uygunsuz tarım politikaları ve verilen yetersiz krediler, Kenya' nın ekonomik performansını düşürmüştür.

1993 yılında faaliyete geçirilen yeni reformların ve yanı sıra Dünya bankası ve IMF'den alınan yardımlar neticesinde 1997 ye kadar periyodda %4 lük bir büyüme geçekleşmiştir.

kenya4

1997 ve 2000 ancak arasında, ekonomi ya da durgun büyüme kısmen olumsuz hava koşulları ve düşük ekonomik faaliyeti nedeniyle yavaşlama sürecine girdi. Başkan Kibaki, 30 Aralık 2002 tarihinde Cumhurbaşkanlığını devraldı, Kenya Hükümeti önderliğinde ve iddialı bir ekonomik reform programı başlattı. Dünya Bankası ve IMF ile işbirliğini sürdürdü. 2002 yılı sonrası Kenya ekonomisi kısmen daha iyiye doğru gitmiştir. Makro ekonomik politikalar,büyümeyi ani bir şekilde yükselterek 2007 yılında %7.2 ulaşmasını sağlamıştır.

Kenya, 40 milyon nüfusu, satın alma gücüne göre 81 milyar dolarlık GSMH'si, 16 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile tüm Afrika'nın 8., Doğu Afrika'nın da 2. büyük ekonomisidir. Doğu Afrika'nın merkezi konumunda olan Kenya, alt yapı ve üst yapı kurumlarıyla bu kimliğini pekiştirerek, altyapısı, eğitim düzeyi, liberal ekonomik sistemi, yabancı sermaye, diş ticaret ve kambiyo rejimleriyle Doğu Afrika bölgesinin en gelişmiş ülkesidir. Kenya'da çok sayıda yabancı yatırımcıdan oluşan, bölgesel düzeyde faaliyet gösteren sağlam bir özel sektör mevcuttur. Nitekim birçok uluslararası şirketin Doğu Afrika Bölgesi yönetim merkezi Nairobi olmuştur.

Öneriler ve İzlenimler

Sarıhumma Aşısı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ,Kenya'ya giden kişiler için “sarıhumma aşısı” yapılmasını zorunlu kılmıştır ve bu aşıyı yaptıranlara “uluslararası aşı sertifikası” vermektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki link ten bilgi alınız. http://www.hssgm.gov.tr/seyahat/seyahatsagligimerkezi.aspx

Kenya Mutfağı

Kenya mutfağı kendi bünyesi içerisinde yöreye özel yemek ve meyveler ile çeşitlenmiştir. Yemekler daha çok ızgaraya yönelik olup bizim mutfağımızdan farklı olarak; timsah eti ve antilop eti gibi bizim kültürümüzün alışık olmadığımız tatları denemek isteyenlere yönelik bir mutfak kültürü varlığını korumaktadır. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 3'ünü kaplayan ve genellikle dağlık bölgelerde bulunan ormanlar büyük önem taşır. Bu doğal ormanlarda büyük kâfurağaçları, Afrika sedirleri, dev bambular ve çeşitli tropik ağaçlar yetişir. İlk defa göreceğiniz meyveler ve tatları biraz farklı olsada yaz aylarında yediğimiz birçok meyve türüne ulaşmanız mümkündür.

Güvenlik ve Alışveriş

Kenya gün içerisinde gayet sakin ve güvenlik sorunu olmayan bir ülke olmasına rağmen, turistlerin özellikle geceleri tek başlarına çıkıp dolaşmaları tavsiye edilmiyor. Özel güvenlik mensuplarının gün içerisinde yarı otomatik silahlarla kapıların önlerinde beklemeleri sıradan bir olay hüviyetini kazandığından ötürü kimsenini dikkatini çekmiyor.

Kenya nın her iki yüzünüde aynı gün içerisinde görmek hiç te zor değil. Bir yandan ayakkabısız bir yerlere gitmeye çalışan insanlar, diğer yandan ise ülkemizdeki alışveriş merkezlerini aratmayan teknolojik özelliklere sahip AVM lerin tıka basa dolması. Ülkedeki gelir paylaşımının ne kadar düzensiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Eğer yolunuz Nairobi'ye düşerse ve günlerden Cuma ise size mutlak halk pazarını ziyaret etmenizi öneririm. Kenya kültürüne ait bir çok takı,kıyafet,çalgı ve tahtadan yapılmış ufak hayvan figürlerini bu pazarda çok uygun bir fiyatla bulmanız mümkün.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES