Makine Sektörü

Ebru Arslan tarafından yazıldı. Aktif .

makina-kapak

Makine, herhangi bir enerji türünü başka tür bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütünüdür. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir. Makineler, belirli bir işin gerçekleştirilmesinde insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir.

Makine imalat sektörü tüm sektörleri geliştiren temel bir sanayidir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyi ve makine imalat sanayinin gelişmişliği doğru orantılı bir değişim gösterir. Ülkemizde makine imalat sektörünün oluşumu 1950’li yıllarda devlet eliyle başlamış, 60’lardan sonra özel firmaların katkısıyla gelişmiştir.

Türk makine sanayinin toplam ihracat içindeki payı her yıl biraz daha artmaktadır. Bu sevindirici gelişmenin yanı sıra sektördeki birtakım sıkıntılar sanayicinin önünü kesmektedir. Bu sıkıntıların başında, firmaların çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olması nedeniyle oluşan sermaye yetersizlikleri ve teknolojiye yatırımların zorlaşması gelmektedir. Ayrıca sektörde aşırı nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmakta, eksikliği nedeniyle standartlara uygun üretim yapılması zorlaşmaktadır. Sanayiciler, fuarlara katılım ve tanıtım faaliyetleri çalışmalarında da sorunlar yaşamaktadırlar. Firmalar fuarlara katılırken taşıma maliyetleri çok yüksek olmakta, sermayeleri yetersiz olduğu için bu maliyetleri karşılamakta zorlanmaktadırlar.

Tablo 1:Makine İmalat Sektörü İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı($)

 

2007

       2007(1)

       2008(1)

DEĞİŞİM%

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Mak.Aks.Parç.

798.768.157

45.164.930

76.987.600

70,46

Endüstriyel Makinalar ve Soğutma Sistemleri

620.461.797

36.567.709

44.316.368

21,19

Takım Tezgahları

568.061.865

28.683.058

49.484.890

72,52

Pompalar ve Kompresörler

535.552.563

30.807.840

46.354.448

50,46

Vanalar

251.480.683

17.118.723

21.555.133

25,92

Reaktörler ve Kazanlar

207.444.155

11.237.064

13.704.811

21,96

Gıda San.Makineleri, Aks.ve Parç.

265.840.212

12.024.728

23.685.784

96,98

Türbinler ve Turbojetlerin Aks.ve Parç.

417.444.201

26.478.321

32.861.805

24,11

Hadde ve Döküm Mak.,Kalıplar, Aks.ve Parç.

207.712.173

14.172.804

19.371.593

36,68

End.Kurutma, Yıkama ve Ütüleme Mak.,Aks.Par.

179.064.515

15.284.447

20.472.492

33,94

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Aks. Parç.

238.328.638

17.386.261

20.975.395

20,64

Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Mak.Aks.Parç.

134.125.719

7.678.389

11.778.518

53,40

Endüstriyel Isıtıcılar ve Fırınlar

142.021.275

7.500.371

10.969.265

46,25

Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Mak.Aks.Parç.

107.041.468

6.095.105

10.569.913

73,42

Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme ve İmali Mak.

73.977.032

4.933.035

7.224.514

46,45

Kağıt İmaline ve Matbaacılığa Mahsus Mahsus Mak.

66.978.060

4.517.442

4.712.210

4,3

Deri İşleme ve İmalat Makineleri, Aks.Parç.

18.847.892

931.193

1.499.024

60,98

Diğer Makineler, Aksam ve Parçalar

284.812.409

17.550.420

23.729.325

35,21

                               TOPLAM

5.117.962.814

277653519

407391283

46,73

Yukarıdaki tabloda 2007 yılı ve 2008'in ilk ayında mal gruplarına göre makine sektörü ihracat rakamları görülmektedir. Ülkemizde yapılan makine sanayi ihracatı her yıl bir önceki yıla göre artış göstermekedir. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Almanya, ABD ve İngiltere yer almaktadır. İhracatçılarımızın büyük çoğunluğu “CE” işaretine sahip konumdadır. 2007 kayıtları 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığımızı ortaya koymaktadır. Bu da ihracatımızda belli pazarlara bağlı olmadığımızın ve rekabet gücümüzün bir göstergesidir. İthalatımıza baktığımızda ise her geçen yıl rakamların azaldığı ve belli satıcıların ağırlığının olduğu görülmektedir. İthalat yaptığımız başlıca ülkeler ise Almanya, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de sanayicinin ana hedefi; imalatını, ihracatını ve mevcut pazardaki payını artırmak ve kar marjını korumaktır. Ancak iç pazarın belli bir hacmi ve bu pastadan pay almak isteyen birçok firma bulunmaktadır. Bu nedenle yeni pazarlara girmek gerekmektedir. Bu yeni pazarlarda ise başta AB ülkelerindeki makineciler olmak üzere birçok rakip yer almaktadır. Bu rakiplerle mücadele edebilmek için kaliteli, yeni teknolojilerin kullanıldığı, güvenilir makineler üretilmeli ve müşteri istek ve beklentilerine cevap verilmelidir.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Ebru Arslan