Kasım 2005 Sayısı

images/yootheme/demo/gallery/a7.jpg

Türkiye’nin kayak zirvesi Uludağ ve dünyanın yeni ticaret merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nin her yönüyle incelendiği yeni sayımızda kapak konumuz ; doğu ile batı buluşabilecek mi?

Akademik köşede Türkiye muhasebe standartlarındaki son gelişmeler çerçevesinde finansal tablolar, mali mevzuatta vergi kanunlarının yeniden yazılması, kent kültüründe kültür mirasımız ve Avrupa Birliği diğer konu başlıkları arasındadır. Sağlıklı yaşamda kavga ve nedenleri incelenmiştir. Philips CEO’su Fridus Vest ve fotoğrafçılık hakkında İzzet Keribar ile yaptığımız röportajlarla faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Keyifli okumalar…

Birleşik Arap Emirlikleri

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

img9

Birleşik Arap Emirlikleri coğrafi olarak Ortadoğu'da Umman ve Suudi Arabistan arasında yer alır. Toplam 867 km uzunluğundaki sınırlarının 410 km'si Umman, 457 km'si Suudi Arabistan'ladır. Umman ve Basra Körfezi'nde toplam 1318 km kıyısı vardır.

Fredus Vest ile Soylesi

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

philips

tchayat, Philips CEO’su Fridus Vest ile görüştü
 
tchayat: Bize kısaca kendinizden söz eder misiniz?
 
Fridus Vest: Ben Brezilya, Ispanya ve Arjantin gibi ülkelerde yönetim görevlerinde bulunmuş üst düzey bir yöneticiyim.

kayak zirvesi Uludağ

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

uludag1

Şehirleşmenin gittikçe arttığı günümüzde şehrin gürültüsünden, stres ve keşmekeşinden biraz olsun uzaklaşmak ve doğanın kollarına bırakmak ister kendini insan..

Batılılaşma fikri osmanlıdan...

Alper Yılmaz tarafından yazıldı. Aktif .

Batılılaşma fikri osmanlıdan günümüze gündemden hiç düşmedi
 
tchayat'ı oluşturma fikrinin üzerinden neredeyse 2 yıl gecti. Şu an 7. kez tekrar sizlerle beraberiz. Her sayımızda iş ve ticaret yaşamı ile ilgili konuları ele almaya, bunlarla ilgili çeşitli görüşleri dile getirmeye çalıştık. Bu sayımızda da geçtiğimiz yılların en önemli konularından olan, muhtemelen de daha çok uzun yıllar gündemin ilk sıralarından düşmeyecek olan Avrupa Birliği yolunda Türkiye'yi değerlendirmeye çalıştık.

Doğu ile batı buluşabilecek mi?

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

"Birleşik Avrupa" Rüyası

Avrupa Birliği oluşturma düşüncesinin oldukça gerilere giden bir tarihi vardır. Onyedinci yüzyılda kullanılmaya başlayan "Avrupa" terimi, ulus-devletin ortaya çıkmasından sonra Avrupa federasyonu fikrinin gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Kültür mirasımız ve avrupa birliği

Mithat Kırayoğlu tarafından yazıldı. Aktif .

II. Dünya Savaşı uluslar arası bir ekonomik paylaşım savaşıydı. Savaştan ağır kayıplar ve büyük acılarla çıkan Avrupa ulusları, bir daha savaş olmasın diye ekonomik alanlarda işbirliği ve ortak tavır geliştirmeye karar verdiler. Avrupa Kömür-Çelik Birliği, gelişerek Ortak Pazar oldu; Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu.

Kavga

Dr. Murat Baş (ac@tchayat.org) tarafından yazıldı. Aktif .

Hayatın bütün kademelerinde devam ettirilmesi gereken bir şey midir?
 
Bir insan niçin kavga eder? Gündelik meselelerin, insanlık onurunu ayaklarının altına aldığı, münasebetleri mekanikleştirdiği, anlayış derinliğini günden güne azalttığı, insanlar arasındaki ilişkileri alabildiğine çarpıklaştırdığı, hırsların, ihtirasların, çok kazanma arzusunun ve ruhsal bozuklukların çok geniş alanlar bulduğu, haysiyetli ve dürüst insanı bunaltacak bir ruh çoraklığına sahip medeniyetin içinde yaşayabilmenin tek yolu mudur kavga etmek?

Avrupa birliği

Ebru Arslan tarafından yazıldı. Aktif .

eu1 ebru

TARIHÇE...

Avrupa Birliği, barışı korumak, ekonomik birlik ve sosyal gelişme sağlamak amacıyla bir araya gelmiş devletlerden oluşan topluluktur. Avrupa Birliği ilk olarak Fransa, Hollanda, Italya, Lüksemburg, Belçika ve Almanya arasında 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

Izzet Keribar ile Söyleşi

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

 

keribar2

Fotoğrafçılık size birşeyi mükemmel hale getirmeniz için çaba sarfettiriyor.  Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve iyi bir eğitim almış olan Izzet Keribar yedi dil konuşabiliyor.

Sinekleri öldürmek bataklık kurutmaz...

Tayfur Coşkunüzer tarafından yazıldı. Aktif .

Sinekleri öldürmek bataklık kurutmaz...
 
Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanırken işsizlik, terör, gelir dağılımı adaletsizliği, konut sorunu, bölgesel gelişmişlik farkı, göç, v.s., gibi birçok sorunumuzun olduğu görülmektedir. Tüm bunların sebebi, tabii ki iş alanlarının kısıtlı olması ve belirli bölgelere toplanmasıdır. Aslında ülkemizin en büyük sorunu bölgeler arası gelişmişlik farkıdır. Bu da yukarıda bahsedilen sorunları tetiklemektedir. Açlık ve işsizlik insana herşey yaptırabilir, insanlar terörist de olabilir, hırsız da...
Bu yüzden öncelikli işimiz ülkenin her bölgesini kalkındırmak olmalıdır.

Türkiye muhasebe...

Doç. Dr. Ümit.Gücenme tarafından yazıldı. Aktif .

 

Türkiye muhasebe standartlarındaki son gelişmeler çerçevesindeki finansal tablolar...

Ülkemizde Uluslararası Muhasebe Standartları’na uyum sürecinde oluşturulan Türkiye Muhasebe Standartları mevcut muhasebe uygulamalarında bir reformu gerektirmektedir. 1.1.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan itibaren SPK.’ya tabi işletmeler mali tablolarının hazırlanmasında SP.Kurulu’nun Seri XI, No.25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uymak zorundadırlar.

Vergi kanunlarının yeniden yazılması

Ömer Kalın tarafından yazıldı. Aktif .

Vergi kanunlarındaki yapılan değişiklikler, eklemeler, kaldırılan hükümler, mükerrer maddeler, geçici maddeler, istisnalar, muaflıklar, indirimler, genelgeler, özelgeler, iç tüzükler, Sirkülerler vs. kanunları o kadar karmaşık bir hale getirdi ki sonunda vergi kanunlarının tekrar sıfırdan yazılması gündeme geldi.

kavramlar

Özkan Özipekliler tarafından yazıldı. Aktif .

...kavramlar; batının olunca gelişmiş, diğerleri gelişmemiş oluyor...
 
Nord Ren Westfalia Bölgesi Almanya’nın maden ve endustri bölgesidir. Almanya’nın kömür madenleri ve çelik tesislerinin önemli bir kısmı bu bölgededir. Yine sanayinin önemli bir kısmı da bu bölgede yapılanmıştır.