Sinekleri öldürmek bataklık kurutmaz...

Tayfur Coşkunüzer tarafından yazıldı. Aktif .

Sinekleri öldürmek bataklık kurutmaz...
 
Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanırken işsizlik, terör, gelir dağılımı adaletsizliği, konut sorunu, bölgesel gelişmişlik farkı, göç, v.s., gibi birçok sorunumuzun olduğu görülmektedir. Tüm bunların sebebi, tabii ki iş alanlarının kısıtlı olması ve belirli bölgelere toplanmasıdır. Aslında ülkemizin en büyük sorunu bölgeler arası gelişmişlik farkıdır. Bu da yukarıda bahsedilen sorunları tetiklemektedir. Açlık ve işsizlik insana herşey yaptırabilir, insanlar terörist de olabilir, hırsız da...
Bu yüzden öncelikli işimiz ülkenin her bölgesini kalkındırmak olmalıdır.
Peki bu fark nasıl kapatılabilir? Sadece teşvikler bu yarayı sarabilir mi? Işin temeline indiğimizde göreceğiz ki, teşviklerin bu farkı kapatmaya hiçbir katkısı olamaz. “Sinekleri öldürerek bataklığı kurutmanın mümkün olmadığı gibi”. Siz ne kadar teşvik verirseniz verin, Ağrı'da, Van'da, Bitlis'te fabrika yapın, anahtarları da işadamlarına verin ve çalıştırmalarını şart koşun, ürettikleri malları ihracat yapmalarını sağlayın, en fazla 1 yıl dayanabilirler. Çünkü ürettikleri malları limanlara götürmeleri gerekecek ve bu limanlara ulaşmaları için kamyon başına Van'dan veya Ağrı'dan en az 1000 $ verecekler, bunu hergün 10'la çarpıp, ay ve yıl olarak hesapladığımızda nakliye bedeli fabrika kapattıracaktır.
 
Biz Brezilya'dan Gemlik Limanı' na 22 ton malı 3500 $'a getirirken, Gemlik Limanı'ndan 1600 km öteye Van'a 2500 $'a gönderebildik.. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de karayolu taşımacılığı olduğu müddetçe siz arayı kapatamazsınız ve yapacağınız her türlü çalışma sunidir.
 
Dünya'da demiryolu ve denizyolu taşımacılığı denen bir alternatif var. Ama maalesef Türkiye'de birtakım büyük rant grupları, bu işi engellemek için ellerinden ne geliyorsa yapabiliyorlar. Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde demiryollarına sürekli yatırımlar yapılarak stratejik güç olan bu sisteme destekler sağlanır. Almanya'da Mercedes fabrikası Stuttgart' tadır ve Hamburg Limanı'yla arasındaki mesafe yaklaşık 800 km'dir. Buna benzer birçok fabrika limanlarla bağlantılarını demiryollarıyla sağlamaktadırlar.
 
Türkiye demiryollarını yapabilecek güçtedir. Türkiye'nin fiziki şartlarına baktığımızda demiryolu maliyetinin biraz fazla olma ihtimali vardır. Bu rakam km başına maksimum 5 milyon Amerikan dolarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her yıl 1.000 km demiryolu yaparsak bu rakam 5 milyar $ olur. 10 yılda 50 milyar $' a tekabul eder. Hayati önem taşıyan bir iş için bu çok fazla değildir. Yolsuzluklara verdiğimiz rakamla mukayese edildiğinde önemsiz kalır. 10 yılda 10.000 km. yeni demiryolu hattına kavuşmamız hem yeni istihdamlar sağlayacaktır hem de tüm Anadolu'da ulaşım rahatlığı yaşanacaktır. Bu rakamlarla Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle limanlara bağlantısı gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda denizyolları da hız kazanır. Ayrıca trafik kazalarında verdiğimiz kayıplar düşünüldüğünde bu yatırımın öncelikle yapılması önemlidir.
 
Yapmamız gerekenler, bu eksiklikten yani Türkiye'nin geri kalmışlığından faydalanıp rant elde eden kumpas takımını bertaraf etmek, kamuoyu oluşturarak yapacağımız işe inanmak ve başarmak zorunda olduğumuzu unutmadan tüm vatandaşlarımıza bunu anlatabilmektir...
 
Saygılarımla...

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Tayfur Coşkunüzer

Tayfur Coşkunüzer