Tunus

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

Kuzey Afrikanın avrupaya açılan kapısı Tunus

tchayat november 200656

Toplam 163,610 kilometrekare alan üzerine yayılmış Tunus, Kuzey Afrika'da Libya ile Cezayir arasında Akdeniz kıyısında yer alır. Ülkenin güneyinde çöller bulunmaktadır. Oldukça zengin bir tarihe sahip olan Tunus çeşitli uygarlıklara da ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan ilki "Didon" isimli fenikeli prenses tarafından kurulduğu söylenen
"Kartaca Imparatorluğu'dur”.
Rivayete göre Didon, bana bir sığır derisi ile çevrilebilecek büyüklükte toprak verin der...Kabul edilir. Sığır derisini ince ince keser "brysa" isimli tepeceğin çevresinden geçirir... Kartaca işte burada kurulacak, zamanla zenginleşecek bağımsız hale gelecektir. Fenikeliler’in bir kolonisi olan Kartaca şehri M.Ö. 814 yılında bugünkü başkent Tunus’un kıyılarında bir ticaret şehri olarak kurulmuştur.

tchayat november 200654

Zamanla zenginleşen Kartacalılar Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ispanya kıyılarından içlere doğru yayılan ticaret kolonileri kurmuşlardır. Tarihin yetiştirdiği en büyük komutanlardan biri olan Hannibal'da yine Kartacalıdır. M.Ö. 203 yılında Romalılarla başlayan ticari rekabet savaşa dönüşmüş, Hanibal'ın liderliğindeki Kartacalılar yenilmiştir. Bu savaştan sonra iyice zayıflayan Kartaca M.Ö.146 yılında Roma orduları tarafından tamamen yakılıp yıkılarak yok edilmiş şehrin halkı da köle olarak satılmıştır. Anadolu'ya kaçan Hannibal'in mezarı ise şu an Gebze'de bulunmaktadır. Kartaca'nın günümüze ulaşan kalıntıları aradan geçen binlerce yıla rağmen şehrin büyüklüğü ve güzelliği konusunda fikir vermektedir.
Tunus'a ilk müslümanların ulaşması 670 yılına rastlar ve 1574'de Osmanlıların eline geçene kadar çeşitli hanedanların yönetiminde kalır. Osmanlı, Tunus'u kendisine bağlı beyler vasıtasıyla yönetmiştir. 1881 yılının 12 Mayısında Fransızlar tarafından işgal edilene kadar 307 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır.

tchayat november 200655

20 Mart 1956 yılında, Habib Burgiba önderliğinde yönetimi Fransızlardan alarak bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığın alınmasından sonra Cumhurbaşkanı seçilen Habib Burgiba iktidarını korumak için ülkeyi sert ve halk üzerinde baskıya dayanan bir politika ile yönetti. 1987 yılında Zeynel Abidin Bin Ali bir darbe ile Habib Burgiba’dan yönetimi ele geçirdi. Halen Tunus’un devlet başkanlığını yapmaktadır. Görünürde bir kaç siyasi parti olmasına karşın asılda tek partili sistem devam etmektedir. 2004’te yapılan seçimlerde Zeynel Abidin Bin Ali % 95 oranında oy alarak 4. kez seçimlerden galibiyet ile çıkmıştır.

tchayat november 200662

Nüfusun büyük bölümü tarımdan geçimini sağlamasına rağmen tarıma uygun toprak miktarı sadece toplam alanının %19'una tekabül eder. Doğal bitki örtüsünü oluşturan ormanlar ise toplam alanın sadece % 4 kadarını oluşturur. Kuzey bölgelerinde daha çok ılıman iklim görülür. Güney bölgeleri ise çöllüktür. Cezayir ile 965 km, Libya ile 459 km kara sınırı vardır. Ülkenin kuzey kısımlarında dağlar yer alırken orta kısımlarında kuru ve sıcak ovalar vardır. En yüksek kısmı denizden 1,544 metre yüksekliği ile Jebel ech Chambi'dir.
 
Uzun bir sahil şeridine sahip Tunus için deniz taşımacılığı oldukça önemlidir. Önemli limanları Bizerte, Gabes, La Goulette, Sfax, Sousse, Tunis, Zarzis'tir. Önümüzdeki yıllarda Sousse ve Izmir arasında iki şehrin ticaret odalarının girişimleriyle direkt gemi ve uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunda çalışma yapılmaktadır. Bu projenin faaliyete geçirilmesi iki ülke arasındaki ticari ve sosyal hayata bir canlılık getirecektir.Tunus Türkiye'ye vize uygulamayan ender ülkelerden bir tanesidir. Iki ülke arasında direkt uçak seferleri ile ulaşım oldukça kolaydır.
 
Zengin petrol yataklarına sahip olmayan Tunusun ekonomisi daha çok tarım, turizm, madencilik ve üretim sektörlerine dayanır. Devletin ekonomi üzerinde sıkı bir kontrolü son yıllarda yapılan özelleştirme ve vergi sistemindeki basitleştirmeler ile nispeten azalmıştır. Turizm ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutar. Estetik bir görünüm kazanması için tüm evler beyaz, kapı ve pencereleri ise mavi renkte boyanmıştır. Kaldırımlara sık aralıklarla üzeri meyve dolu portakal ağaçları dikilmiştir. Akdeniz kıyısındaki 1148 km uzunluğundaki geniş kumsallara sahip sahillere yapılan lüks hotel ve tatil köyleri Avrupa'dan her yıl milyonlarca turisti kendisine çeker. Güneydeki çöller ise değişiklik arayanlar için bir alternatif tatil olanağı sunmaktadır. Amerika birleşik devletlerinin Irak'a müdahalesiyle krize giren Tunus turizm sektörü, savaşında kanıksanmasıyla beraber yavaş yavaş eski günlerine dönmektedir. Nüfusunun %98 i Arap ve resmi dili arapça olmasına rağmen ticaret dili fransızcadır. Tunuslu öğrenciler ilkokul 3. sınıfa kadar arapça, ondan sonra tüm derslerini fransızca görmektedir. Bu bakımdan fransızca konuşmayan tek bir tunuslu yoktur.

tchayat november 200671

Ihracatının %30unu, ithalatının ise %25 ini Fransa ile yapmaktadır. Sosyal yaşam üzerinde de Fransa'nın etkisi açık bir şekilde görülmektedir.Ülkemizin Tunus ile olan ticari ilişkileri oldukça zayıftır.Bunu ana sebeplerinden biri olarak iki ülke arasında uzun yıllar ikili ticaret anlaşması yapılmamış olmasından dolayı Türk mallarına yüksek vergiler uygulanması gösterilebilir. Türkiye ile Tunus Arasında "Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 5318 sayılı Kanun'un T.C. Resmi Gazetesinin 19 Mart 2005 tarih ve 25760 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Yapılan anlaşmanın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak uygulamaya konulmaya başlanacağı, söylenmektedir. 2006 yılında Tunus'a yaptığımız ihracat miktarı yaklaşık 295 milyon dolardır Yine aynı yıl içinde Tunus’un bize sattığı mal miktarı 117 milyon dolar değerindedir. Kalifiye işgücü sıkıntısı içinde olan Tunus’ta toplam çalışanların %55'i tarım, %23'ü sanayi, %22'si ise hizmet sektöründe çalışmaktadır.Buna rağmen gayri safi milli hasılanın dağılımı %13,2 tarım, %31,8 sanayi, %55 hizmet sektörü şeklindedir. Mobilya sektörü oldukça gelişmiştir.Ülkeye hazır mobilya ithalatı yüksek vergi oranlarıyla sınırlandırılmıştır.

tchayat november 200665

Nüfusun neredeyse büyük çoğunluğunun geçimini sağladığı tarım ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.2002 yılında yaşanan kuraklık ülke ekonomisini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Başlıca tarım ürünleri zeytin, zeytinyağı, domates, meyve, hurma, süt ürünleridir. Turistik bölgelerde el işçiliği gelişmiştir. Denizdeki kayalarda yaşamlarını sürdüren mercanlar Tunuslu ustaların ellerinde şekillenerek çok güzel küpe, kolye gibi ziynet eşyaları haline dönüşmektedir. Daracık, beyaz badanalı ve mavi kapılı evlerin arasında uzayıp giden taş döşemeli karışık sokaklardaki uzun ve kalabalık çarşılar, gezenleri sanki bir zaman tünelindeymişçesine alıp bir anda yüzyıllar öncesine götürmektedir.

 

Nüfus: 10,175,014(2006 tahmini)
Devlet başkanı: Zeynel Abidin Bin Ali
Başbakan: Muhammed Ghannouchi
Reel Büyüme Oranı: %4,3
Toplam Işgücü: 3.410.000
Işsizlik Oranı: %14,2
Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfus: %7,4
Enflasyon: (tüketici fiyat.göre)%2,1(2005)
Ihracat: 10,3 Milyar Dolar
Ihracat Ülkeleri:Fransa %30,9 ,Italya %21,1, Almanya %9,4, Ispanya %5,5, Libya %4,5
Ithalat:12,86 Milyar Dolar
Ithalat Ülkeleri: Fransa %25,5, Italya %22,9, Almanya %9,5, Ispanya %5,5
Dış Borç: 16,09 Milyar Dolar
Para Birimi: Tunus Dinarı
Demiryolu Uzunluğu: 2,513 km
Asfalt Yolu: 12,424 km
Internet Kullanıcısı: 835,000

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES