Demiryollarında sınıfta kaldık...

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

tren1

Ülkelerin gelişmesinde hiç kuşkusuz ulaşımın çok büyük etkisi vardır.Dünya üzerinde gelişmiş ülkelere baktığımızda yük ve insan taşımacılığında öncelikli sırayı demiryolları almaktadır. Sanayileşmenin başladığı yıllar olan 18. ve 19. Yüzyıllarda İngiltere’de başlayan demiryolu taşımacılığı gelişen sanayi ile birlikte vazgeçilmez sanayi şekli olmuştur.

Demiryolları, tüm gelişmiş ülkelerde, büyük ölçüde kamu hizmeti gördüğü için devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Demiryollarının yanısıra karayolları da ulaşımda önemli bir etkendir. Karayolu taşımacılığı kısa mesafelerde her zaman daha elverişli olarak görülmektedir. Uzun mesafeli taşımalarda hiç kuşkusuz demiryolları daha güvenli, daha ucuz ve daha hızlı bir yoldur.

Ulaşımın en etkili aracı olan demiryolları, kırsal bölgeleri büyük kentlere ve büyük kentleride diğer ülke kentleriyle birbirine bağlar. Modern dünyanın kullandığı raylı sistem, maalesef ülkemizde istenilen seviyeye getirilememiştir.

Osmanlı 1860 lı yıllarda başladığı demiryolu yapımına bütün osmanlı topraklarında yaklaşık olarak 8600 km ye ulaşmıştır. Türkiye sınırları içerisinde kalan kısmıda 4500 km dir. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir ivme gösteren demiryolları yapımı 1950 ye kadar yaklaşık 9000 km ye çıkmıştır. Şu anda tüm Türkiye'de hizmet veren demiryolu ağı yaklaşık 10,000 km dir. Yani tüm dünya ülkelerinin toplamına baktığımız zaman yaklaşık 1,500,000 km yi bulan demiryolu ağından Türkiyenin aldığı pay sadece %0,7 dir. Bu da şunu göstermektedir ki gelişmiş ülkelerin kullandığı bu sistemi ülkemiz hala kabul etmemiştir.

Ülkelerin sosyal, coğrafi, sınai, ve bölgesel gücü açısından demiryolları çok büyük önem arzetmektedir. Sosyal ve iktisadi yaşamın tüm alanlarında önemli bir unsur olan taşımacılık, turizm veya sanayi gibi çeşitli etkinlikleri cezbederek bölgesel dinamizmi doruğa çıkarır. Büyük kentlerin göç almasını engeller. Bunun yanında kentler arasında, kasabalar arasında ve ülkeler arasında adeta akrabalık ilişkisi kurar.

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin demiryolları konusunda bu kadar geri kalmasının elbette bir sebebi vardır. Bu sebep bir çok sanayi kuruluşuna sahip bir kaç ailenin engel olmasından başka bir şey değildir. Ülke içerisinde kendi menfaatleri uğruna ülkenin geleceğini ve gelişme sürecine büyük katkısı olacak demiryolları ağına karşı çıkan güç odakları vardır. Türkiye heryıl ödediği faiz giderlerinin veya bankaların görev zararlarının sadece %10 veya %20 lik kısmıyla yılda 1000 km demiryolu ağı döşeyecek güç ve konumdadır. Uzun vadede ülke insanına ve bütün Anadolu'ya büyük katkısı olacak olan demiryolları beraberinde tüm bölgelerde sanayileşmeyi ve turizmi destekleyecektir.

tren 5

Türkiye'de insan ve yük taşımacılığının oranlarına baktığımızda demiryolunun aldığı pay yükte %7 den, insan taşımacılığında ise % 3 ten fazla değildir. Bu oran Amerikada % 35-40 lardadır. Daha yakınımızdan örnekler vermek gerekirse nüfusu bize yakın olan Fransanın yaklaşık 40,000 km demiryolu ağı vardır. Bu basit karşılaştırmalar bile ülkemizin ne kadar geri kaldığının yada bırakıldığının en somut örnekleridir. Karayolunun ortalama kullanım ömrü 13 yıl iken bu rakam demiryolunda 30 yıla çıkmaktadır. Hele ülkemiz yollarında seyreden 30-40 tonluk çift dingillerin sıcak yaz günlerinde eriyen asfalta yaptıkları tahribatı gözönüne alırsak bu rakam ülkemizde 4-5 yıldan fazla değildir. Bakım idame maliyetleri bakımından olduğu kadar yakıt açısından baktığımızda da demiryolu ort.12 kat daha ucuzdur. 1 vagon ortalama 20-30 ton yük taşırken bir tren yaklaşık olarak 350-400 kamyonun yükünü taşıyabilmektedir. Her yıl trafik kazalarında verdiğimiz insan kaybı ülkelerin birbirleriyle savaşırken verdiği kayıpları katlayan rakamlara çıktığı halde demiryolarına olan bu ilgisizliğin sebebini aklı selim sahibi insanların anlaması güçtür. Bir trenin yollarımızdan azaltacağı kamyon ve otobüs sayısının oranı kadar trafik kazalarında kaybedeceğimiz insanlarımızın sayısında da bir azalma olacağını tahmin etmek herhalde o kadar güç olmayacaktır. Sonuç olarak sanayileşen, gittikçe bölgede ve dünyada ihracatından sözettiren Türkiye artık Doğusuyla, Batısıyla, Güneyiyle, Kuzeyiyle birbirine demir yollarla bağlanmalıdır.
tren3

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES