Bunları biliyor musunuz?

Murat Sadır tarafından yazıldı. Aktif .

Ülkemizde ihracattan dolayı direkt destek verilemediğinden dolayı ihracatçılarımıza ve ihracat'a başlamak isteyen firmalara yurt dışı pazarlarda daha iyi yerler edinmesi için sağlanan desteklerden biride fuar destekleridir. Bu desteklerdeki amaç yurtdışı fuarlarda Türk firmalarının daha fazla katılımını sağlamak ve pazar paylarının arttırımını sağlamaktır.


Ülkemizde bu destekler Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri ve KOSGEB aracılığı ile yararlanmak isteyen firmaların istifadelerine sunulmuştur. Şimdi bu teşviklerin kapsamına kısaca göz atalım ve uygulamada dikkat edilecek hususlara değinelim. Ne yazıkki bazı firmalar yeterince araştırma yapmadan teşvik olduğunu zannedip yada zannettirilip ilgisiz fuarlara katılıp hem para hem zaman kaybetmektedir. Fuarlara katılmadan önce katılınacak fuarın firmaya faydası olup olmadığı araştırılmalı ve bu araştırmadan sonra yapacağınız etüd çalışmasından sonra fuar için teşvik olup olmadığı ortaya çıkarılmalı ve yararlanma koşulları iyice gözden geçirilmelidir. Fuarlarla ilgili teşviklerin nasıl alınacağı, hangi fuarlar teşvik kapsamında, organizatör kuruluş hangisi ve ilgili mevzuatla ilgili soruların cevabını www.dtm.gov.tr ve www.kosgeb.gov.tr ilgili kurumların web sitelerinden alabileceğiniz gibi üyesi bulunduğunuz ihracatçı birliğinin teşvik servisi ve bölgenizdeki KOSGEB Müdürlüğü sizi aydınlatacaktır.

Kısaca bu sayımızda İhracatçı Birlikleri vasıtası ile yararlanabileceğiniz fuar desteklerine göz atalım;

İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan teşvikli fuarlarda:

Milli düzeyde katılımı yapılan bir fuar ise organizatöre m² üzerinden ödenecek katılım bedelinin; 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere; KOBİ ve SDŞ niteliğine sahip veya kalkınmada öncelikli yörede yerleşik hangi türde firma olursa olsun % 80'i, bu şartları taşımayan katılımcı firmalara ve kurumlara % 50'si ödenir.

Yurt dışında düzenlenen fuarlara bireysel katılım yapan firmalara fuarı düzenleyen kuruluşa ödeyeceği boş stand kirasının tamamı ve sergilenecek ürünlerin (sergilenecek ürün dışındaki firma stand ve promosyon malz. nakliyesi hesaba dahil edilmez.) nakliye harcamalarının % 50'si toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir. Bu fuarlara katılmayı düşünen firmaların fuarın uluslararası nitelikte olduğunu ispatlamaları ve stand kirasını fuarı düzenleyen kuruluşa banka yolu ile gönderip ilgili banka dekontunu tevsik etmeleri gerekmektedir. Fuarı düzenleyen kuruluşun ülke içi temsilcisine yada diğer merkez dışı temsilcilerine yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Firmalarımızın bu kunuda mağdur olmaması ayrıca piyasada dolaşıp bazı ülkelerdeki uluslararası olmayan fuarları teşvik kapsamında imiş gibi pazarlayan ve tahsilat yapan kötü niyetli fuar şirketlerine kanmaması için uyarıyorum.

Gen mühendisliği, biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, ileri malz. teknolojileri, donanım (hardware) ve yazılım (software) konularında üretim yapan katılımcıların fuarlara katılımlarda yukarıda zikrettiğimiz diğer branşlarda üretim yapan firmaların yüzdelerinin artı % 10 daha fazlasını 25.000 ABD Dolarını geçmemek kaydı ile ödenir. Bu firmalardan gerekli görüldüğünde TÜBİTAK veya ilgili üniversitelerden bu konuda üretim yaptığına dair bilgi ve belge istenebilir.

Geri ödemeler TL cinsinden olanlar TL olarak, döviz olanlar fatura tarihindeki T.C.M.B. çapraz kurları ve T.C.M.B. Döviz alış kuru esas alınarak ABD doları üzerinden TL olarak ödenir.

Katılmayı düşünen firmaların iyi bir araştırmadan sonra iplerini sağlam kazığa bağlamalarını dilerim. Bir dahaki yazımda da KOSGEB'in fuar desteklerine değineceğim.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES