Ticaret ve üretim devi Çin

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

cin

Çin yıllar boyu dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilindi ve anlatıldı. Bu ülkeden bahsederken söze ilk önce kalabalık nüfusundan başlandı ve nüfusu en çok öne çıkan özelliği oldu. Bağımsızlığını M.Ö.221 yılında kazanan Çin büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, sanat ve bilimde ilerleyerek yüzyıllar boyunca çevresini etkilemiştir.
Çin'den başlayarak Akdeniz’ in doğu sahillerinde son bulan Ipek Yolu vasıtasıyla diğer medeniyetlerle devamlı bir ilişki içinde olmuş, günümüzün olduğu gibi o zamanın da en değerli kumaşı olan ipeği satarak ticaret hayatında da aktif olarak yer almıştır. Çin 19.y.y. ve 20.yy.ın ilk safhalarını sosyal kargaşa, açlık, savaş ve yabancı güçlerin işgali ile geçirmiştir.
 
2. Dünya Savaşı’nda yenilen Japonların Çin’den çekilmesiyle başlayan kanlı bir iç savaştan sonra, on milyonlarca insanın canı pahasına Mao Zedong önderliğinde, sosyal ve günlük yaşamı sıkı bir şekilde kontrol ve baskı altında tutan otokratik bir sosyalist sistem kuruldu. Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine kadar merkezden yönetilen ve uluslararası ticarete kapalı bir ekonomik sistemi olan Çin yavaş yavaş bazı reformlar yapmaya başladı. Yavaş yavaş kollektif çiftçilik kaldırıldı, devlet kuruluşlarına daha fazla otonomi sağlandı, borsa kuruldu, ülke yabancı yatırımcı ve işadamlarına açıldı. 1978 yılından sonra halefi Deng Xiaoping ve diğer liderler tarafından piyasa merkezli bir ekonomik gelişme modeli takip edilmeye başlandı. 2000 yılına gelindiğinde üretim katlanarak büyürken, nüfusun büyük bir bölümünün refah seviyesi de oldukça yükseldi. Öyle ki, bir zamanların kapalı kutu komünist ülkesi birden yabancı yatırımcıların gözbebeği oldu.
 
Bunda Çin hükümetinin yabancı sermayeyi cezbeden vergi oranları, arsa, enerji gibi maliyet kalemleri konusunda teşvik edici önlemleriyle beraber ucuz iş gücü imkanlarının büyük katkısı vardır. Günümüz dünyasında sermaye sınır tanımamakta, en uygun şartları nerede bulursa oraya akmaktadır. Çin hükümeti de elinden geldiğince uygun koşulları oluşturmaya çalışmaktadır.

img13

 
Artık bir ticaret ve üretim devi haline gelen Çin’den bahsedilirken nüfusundan ziyade ürettiği mallar, yaptığı ekonomik gelişme ve herkesi ürküten büyük ticari potansiyelinden bahsedilir oldu. Bir zamanlar ucuz ama kalitesiz malıyla tanınan Çin sadece fiyatın rekabet için yeterli olamayacağının farkına varmış, rekabet etmekte zorlanan Çin malları bu dezavantajını kapatarak artık iyi kalitede ve hesaplı mamuller sunarak diğer ülkelerdeki üreticileri ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Dünya çapında bir marka olup da Çin’de fabrikası olmayan şirket hemen hemen yok gibidir. Çin hükümeti yabancı yatırımcının yanı sıra yerli üreticiyi de teşvik edici önlemler almaktadır.
 
2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın 2.büyük ekonomisi olan Çin’de reformlar aynı yıl içinde en büyük devlet bankalarının ve rafinerilerinin yabancı yatırımcıya açılmasıyla en üst seviyeye ulaşmıştır. Iki kutuplu dünyanın aksi istikametinde yer alan Çin ürettiği malların %21'ini diğer uçtaki Amerika’ya satarken ithalatının yalnızca % 8'ini bu ülkeden yapmaktadır. Siyasi olarak birbirine düşman olan bu iki ülke ticaret alanında ise birbirlerinin en büyük müttefiki durumundadırlar. Ülkemizin Çin’den olan ithalatı ise 6,381 milyar dolar ile toplam ithalat içinde %5,9’ luk bir paya sahiptir. Ihracatımızda ise 550 milyon dolar ile toplam ihracat içinde %0,8 gibi düşük bir rakama sahiptir. Çin ekonomisi yaptığı 795 milyar dolarlık ihracatına karşı 631 milyar dolarlık ithalatı ile dış ticaret dengesi 164 milyar dolar fazla vermektedir.
 

img713

Çin’in yaptığı uygulamalar sonucu elde ettiği bu ekonomik sıçrama incelendiğinde kendimize çıkaracağımız paylar, alacağımız örnekler olacağı kuvvetle muhtemel olup, belki de uygulamaya geçirmekte oldukça geç kaldığımız bir takım acil ve önemli önlemleri bize hatırlatmakta yardımcı olabilir.
 
Devlet Başkanı.: HU Jintao(15.03.2003'ten beri)
Başbakan: Wen Jiabao
Başkent: Beijing
Kişi Başına Satın Alma Gücü: 6,200 dolar
G.S.M.H.(Satın Alma Gücü Paritesine Göre): 8,158 trilyon dolar
G.S.M.H.nın Sektörlere Göre Dağılımı: Tarım %14,4 Sanayi ve Inşaat: %51,1 Hizmet: %32,5
Toplam Ihracat: 795,1 milyar dolar
Toplam Ithalat: 631,8 milyar dolar
Dış Borç: 242 milyar dolar
Yüzölçümü: 9,596,960 km2
Sınırları: 22,117 km
Kıyı Şeridi: 14,500 km
Coğrafi Yapı: Çoğunlukla dağlık, yüksek platolar, batıda çöller,ovalar, deltalar, batıda tepelik.
Doğal Kaynaklar: Kömür, demir, petrol, doğal gaz, cıva, tungsten,antimon, manganez, vanadium, alüminyum, kurşun, uranyum.
Nüfus: 1.306.313.812 (Temmuz 2005) Çin hükümetinin uyguladığı tek çocuk politikası nedeniyle dünyanın en hızlı yaşlanan nüfusu Çin’dedir.
Yoksulluk Sınırı Altındaki Nüfus: %10
Büyüme Hızı: %9,2

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES