Sağlıklı yaşam hayal olmaktan çıkmıştır

Dr. Yılmaz Özen tarafından yazıldı. Aktif .

Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Her insanın sadece bir defalık sahip olabildiği bu süreç,başladığı andan itibaren sürekli tehdit altındadır. Bu tehditleri genetik ve diğer nedenler olarak iki temel grup içinde tanımlamak mümkündür. Her bir grup içinde ise çok sayıda etkenler mevcuttur
ve doğum öncesi dönemden itibaren gelişen etkileşimlerle beraber mükemmel dengeyi zorlarlar.
 
Mükemmel denge, vücudumuzun temel yapıtaşı olan hücrelerin birer fabrika gibi ve uyum içinde çalışarak her türlü yaşamsal faaliyetlerin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde seyretmesini sağladıkları genel bir sağlıklılık halidir.
 
Insan organizması anne rahminde henüz tek bir hücre iken dahi, hem taşıdığı genetik miras ve hem de bulunduğu ortamın koşullarından etkilenmeye başlar. Karşılaştığı her yeni olumsuzluk, tek bir hücre halinden, tamamlanmış bir insan haline gelmesini herhangi bir kademede etkileyerek bazen bir sakatlık-eksiklik ve bazen de bu serüvenin beklenmedik bir anda sona ermesine yol açabilir. Yaşamı tehdit eden bu olumsuzlukları biraz daha açacak olursak, genetik problemlerin yanında, beslenme bozuklukları ve
yetersizlikleri-yanlışlıkları, her türlü kirlilik ve hatta henüz anne rahmindeyken annenin psikolojik durumu dahi önemli sonuçlara yol açabilen ana faktörler olarak sıralamak mümkündür. Kirlilik faktörü içinde ise mikrobik, kimyasal, fiziksel, radyasyon… gibi pek çok ve her biri ise binlerce etkeni kapsayan faktörler yer alır. Insan organizması ile bu etkenler arasında sürekli bir yüz yüze mücadele söz konusudur. Bu mücadele, yaşamın her anında ve genellikle de bizim haberimiz olmadan sürer gider.
 
Doğum olayı ise, yaşam serüveninde oldukça kritik bir dönemeçtir. Müthiş bir hızla gelişmekte olan özellikle beyin dokusu, doğum anında solunum ve dolaşım sistemlerinde herhangi bir aksaklıktan aşırı derecede etkilenir ve düzeltilmesi mümkün olmayan kalıcı hasarlar meydana gelebilir.
 
Tüm bu badireleri atlatarak dünyaya gelmekle birlikte insan, dış ortam ile yani pek çok sayıda ve karmaşık tehditlerle de yüz yüze gelmiş olur. Kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar ona bakan ve katkıda bulunanların yeterlilikleri oranında sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürür. Genetik mirası yanında yaşantısı boyunca her türlü olumsuz faktörlerden korunduğu ve kendini koruduğu ölçüde mükemmel denge de korunmuş olur.
 
Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde yüz yılı aşan bir sağlıklı yaşam, artık hayal olmaktan çıkmıştır. Hangi yaşta olursa olsun, sağlıklı bir yaşam beklentisi olan herkes, pek çok olanağı kullanarak kalan yaşamını daha sağlıklı ve en azından daha az sorunlu olarak devam ettirebilme şansına sahiptir. Bu konuda başarılı olmak için ilgili ve yeterince bilgili olmak gereklidir.
 
Bundan sonraki yazı dizilerinde insan hayatı için söz konusu olan risk ve tehditlerle bunlara karşı alınabilecek önlemler ve tedavi seçeneklerini kapsayan bilgi ve görüşler sunulacaktır.
 
Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle.