Acil Demokrasi!

Tayfur Coşkunüzer tarafından yazıldı. Aktif .

tcoskunuzer-kapak

Günümüz bilgi çağı olmasından dolayı, bilgi ile ilgili her şey elimizin altında ve özgürlüklerin sınırı gittikçe genişliyor. Bu da dünyanın hızla gelişmesini ve ülkelerin yakınlaşmasını, sınırlarının kalkmasını sağlıyor. Sınırların kalktığı ve özgürlüklerin yoğun yaşandığı dünyamızda, maalesef ülkemiz ve İslam dünyası olarak çok gerilerdeyiz. İngiltere’de 13.y.y.’da Magna Carta ile başlayan özgürlük ve bireysel yaşam hakkı bildirisiyle batıda çok şey değişti.

Magna Carta'nın bulunduğu çağın çok sonrasına ışık tutarak, Fransız Devrimi’nin insan ve vatandaşlık hakları bildirisine öncülük ettiği bilinmektedir. Aslında biz Müslümanlar 13. ve 14. yüzyıla kadar onlardan çok önde olmamıza rağmen ilerleme kaydedemedik.

Magna Carta bildirisinden yüzyıllar önce, İslam’ın evrensel mesajlarından olan “Bir kişiyi öldürmek tüm insanları öldürmekle eşdeğerdir.” cümlesi hiç kuşkusuz, ister Hristiyan, ister Musevi veya Ateist olsun her birey eşit haklara sahiptir manasında söylenen bir söz ve ifadedir.

Ayrıca Yunus Emre’nin de dediği, “Yaradılanı sev, Yaradandan ötürü” gibi çok anlamlı parolamız olmasına rağmen, kendi içimizde başkasının yaşam hakkına saygı göstermiyoruz. İnsanları önyargı ile değerlendirip, ideolojik veya dini düşüncelerinden dolayı ötekileştiriyoruz. Oysa bir arada yaşamak zorunda olduğumuzun hala farkında değiliz. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Hoşgörü, kişinin düşünce ve yaşam hakkına saygı konularında, batıya göre, olması gereken seviyeden çok aşağılardayız.

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok! Demokrasi olmadan gelişim asla olmayacaktır. Her şeyden hatta sanayileşmeden önce, bilgi çağında, hangi din, dil, ırk, mezhep veya düşünceden olursa olsun, temel hak ve özgürlükler içinde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması gerekir ki toplum bir sonraki nesile bir şeyler bırakabilsin. İfade özgürlüğü olmadan ne bilgi ne de sanayi toplumu olabilirsiniz. Çağımız bilgi çağıdır. Bilgi çağının önceliği, paylaşım ve sorgulamadır.

Sorgulama demokrasinin genişlemesini sağlar diye düşünüyorum. Bizde de demokrasi var gibi görünüyor. Ama şartlı demokrasi. Her şeyi düşünemezsin. Öyle her şeyi istediğin gibi ifade edemezsin. Yani sınırları belli.

Ne yazık ki, hem ülkemizde hem İslam dünyasında sorgulamayan bir düşünce sistemi hakimdir. Gelişmiş ülkeler ve toplumlar, gözlemleme, mukayese etme ve sorgulama bilincine ulaştıktan sonra bir düzey öteye geçebilmişlerdir.

Gözlemlemeyen, mukayese etmeyen, sorgulamayan, bununla beraber Biat kültürünü üzerinden atamayan İslam dünyasının hali ortadadır. Biat kültürü toplumumuzun tüm katmanlarında ve kurumlarında maalesef hakim durumdadır. Sonuçta kaybeden koca bir toplum ve İslam dünyasıdır.

Kim ne düşünürse düşünsün, kim hangi inancı taşırsa taşısın, ne giymek istiyorsa giysin, bizim için insani değeri bulunmaktadır. Hayatın her alanında başarıya ulaşmanın tek yolu insana saygıdır. İnsana saygının yolu da özgürlüklerden geçmektedir.

Yıllar önce Amerikalı bir profesörle yaptığımız bir sohbette, Amerika’nın bu güçlü duruma nasıl geldiğiyle ilgili bir soruma karşılık şunları ifade etmişti: “Amerikan Anayasası oluşturulurken düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında, bireyin temel hak ve özgürlükleri anayasayla güvence altına alındı. Bu durum özgürlüklerin ve başarının hızla oluşmasını sağladı.” Amerika’nın güçlü olmasının temelinde hiç kuşkusuz bu yatmaktadır. Son seçimde de Obama’nın seçilmesinde gelinen durum ortadadır.

Bu bakımdan özgürlükler bize, sorgulama ve düşüncelerimizi özgürce ifade ederek mukayese etme şansı tanıyacaktır. Batıdaki özgürlük gömleğinin bize bol geleceğini söyleyenler var. Bize uymayacağını iddia ederler, aslında onların mukayese etmedikleri ortadadır.

İslam’ı referans alacaksak evrensel mesaj ve parola elimizde “HOŞGÖRÜ”, yok batıyı örnek alacaksak kısaca “gözlem-mukayese-sorgulama” yapmamız yeterli!

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Tayfur Coşkunüzer

Tayfur Coşkunüzer