Hindistan

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

h3

Renklerin doğduğu ülke: Hindistan

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin, 1980' li yıllara kadar yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Ticari ilişkiler, 1990' lı yıllarda belirgin bir şekilde gelişmeye başlamış, 2002 yılında 634 milyon dolara, 2003 yılında da 790 milyon dolara çıkmıştır. 2004 yılında 1 milyar dolara ulaşmaya hazır duruma gelmiştir. Pamuk, pamuk ipliği, sentetik fiber, dökme ilaç, plastik ürünler, kimyasallar, süt ve süt ürünleri, demir ve çelik ürünler, Hindistan' ın Türkiye' ye ihraç ettiği temel ürünlerdendir. Türkiye ise Hindistan' a, nohut , çelik ve çelik ürünleri, tekstil makineleri, kumaş vb. satmaktadır. Aslında Hindistan ile ilk ilişkiler, Türk akıncılarının yaptığı akınlarla 12. yüzyılda başlamıştır. Hindistan, kalabalık nüfusu ve 560 milyar dolar gayri safi milli hasılası ile üzerinde önemle durulması gereken çok büyük bir pazardır. Hindistan' dan hammadde alınarak, işlenmiş ürün satılabilir.

img634

Hindistan, yüksek nüfusunun sebep olduğu yoksulluk, en önemli problemlerinden biri olmasına rağmen, dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Hintliler, özellikle bilgisayar yazılımlarında ve bilgisayar teknolojilerinde uzmanlaşmışlardır. Enerji tüketiminde dünyada altıncı sıradadırlar. Kömür madenleri bakımından oldukça zengin olan ve dünyanın üçüncü büyük kömür üreticisi konumunda bulunan Hindistan’ın enerji gereksiniminin yarısı kömür madenleri, %30’ luk kısmı da petrolden sağlanmaktadır. Sürekli büyüyen ekonomisi ile 2004 yılındaki gayri safi milli hasıla artışı % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Hindistan, yirmi sekiz eyalete bölünmüştür ve her eyalet, devlet başkanının beş yıllığına atadığı valiler tarafından yönetilmektedir.

Hindistan, köyden şehire göç eden ucuz iş gücü ile dünya piyasalarında rekabet etmektedir. Özellikle kaliteli boya ve mürekkep üretimi konularında uzmanlaşmıştır. Hindistan, Hollywood’ tan sonra dünyanın en büyük film endüstrisi sektörüne sahiptir. Uzay teknolojilerinde oldukça ileri seviyede olan Hindistan, tamamen kendi olanaklarıyla haberleşme uydularını imal edecek ve uzaya gönderebilecek kapasiteye sahip ender ülkelerden biridir. Güneyinde tropik muson iklimi görülürken, kuzeyinde daha ılıman iklime sahiptir. Çok değişik etnik kimliklere ev sahipliği yapan Hindistan’ da, 18 resmi dile ilaveten 24 değişik dil, 720 lehçe ve 23 kabile dili konuşulmaktadır. Hindistan’ın günümüzde sahip olduğu en büyük problem, hızla artan nüfus ile büyüyen yoksulluk ve sokaklarda yaşayan evsizlerdir.

img635

Hindistan, 1 milyarın üzerindeki nüfusu ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. 1800’ lü yılların başlarında İngiliz himayesi altına giren Hindistan, 15.08.1947 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. İngiliz sömürgesi altında iken tek bir devlet olan Pakistan ve Hindistan, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra üç kez savaşmışlardır. Günümüzde de Keşmir sorunu yüzünden nükleer güce sahip bu iki ülke, zaman zaman sıcak çatışmaların eşiğine gelmektedirler.

Aşağıda Hindistan' la ilgili bazı önemli bilgiler yer almaktadır.

 • Başkan: Abdul Kalam ( 26 Temmuz, 2002)
 • Başbakan: Manmohan Singh (22 Mayıs, 2004)
 • Bağımsızlık Tarihi: 1947
 • Nüfus (07/04): 1.1 milyar (dünyanın en kalabalık 2. ülkesi)
 • Yüzölçümü/Konum: 3.3 milyon kilometre kare / Güney Asya
 • Başlıca Şehirleri: Yeni Delhi (Başkenti), Mumbai (Bombay), Calcutta, Chennai (Madras), Haydarabad, Bangalore, Ahmedabad
 • Diller: Hinduca, 17 diğer resmi dil, İngilizce
 • Dinler: Hindu (%81), İslam (%12), Hristiyanlık (%2.3), Sihler (%1.9), diğer (%2.5)
 • Para Birimi: Rupi
 • Gayri Safi Milli Hasıla: 560 milyar dolar
 • Enflasyon Oranı (2004): % 4.8
 • Ana Ticaret Ülkeleri: Amerika, Japonya, İngiltere, Almanya, Rusya
 • İhracat (2003): 56.3 milyar dolar
 • İthalat (2003): 70.2 milyar dolar
 • Ana İhracat Malları: Değerli taşlar ve mücevher, makine, konfeksiyon, pamuklu kumaş, deri ve deri ürünleri, demir, kimyasallar, yazılım.
 • Ana İthalat Ürünleri: petrol ve petro kimya ürünleri, makine, demir çelik, kimyasal maddeler, suni gübre
 • Dış Borç (2003): 113.3 milyar dolar

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES