Çin halkı hidayete ererse

Özkan Özipekliler tarafından yazıldı. Aktif .

Çin halkı Hidayete ererse!

Kayseri, pastırmasıyla ve yöre halkının ticari zekası ile tanınan bir ilimizdir. Çin de Zhejiang eyaletinde bulunan Wenzhou kenti de Kayseri gibi pastırmasıyla değil ama halkının ticari zekası ile ünlü bir beldedir.Hatta hiç Yahudi halkı olmayan Çin’de, Wenzhou halkı Çin yahudisi olarak da anılıyor. Çin’de ekonomik liberalleşmenin başladığı ilk yıllarda Çinliler şirket , kooperatif vs ticari yapılanmaya girerken Wenzhoulu’lar bireysel firmaları ile süratli kararlar alarak hızla büyümüşler. Daha sonra devlet toplu konut için uzun vadeli kredi vermeye başlayınca da , Wenzhou halkı konutların neredeyse tamamını almış ve bunları daha sonra peşin satarak finansman açısından kendilerini güçlendirmişler. Spekülatif hareketleri iyi bilen Wenzhou halkının şu sıralar köy kasaba büyüklüğündeki arazilerin alım satımına yatırım yaptıkları söyleniyor.

Çin’de ekonomik liberalleşme ile beraber halkın bir kesimi büyük bir hızla çok yüksek gelir seviyesine ulaşırken bir diğer kesimi de halen çok düşük ücretler ile çalışarak monoton hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Gelir dağılımı her geçen ay daha kötüye gidiyor. Bürokrasideki vurdumduymazlık da aynı hızla artıyor. Halk yazın yakıcı sıcaklarda kamu kurumlarındaki klimaların fazla çalışmasından dolayı memurların üşüdüğünü ve buna karşılık klimaları kapamak yerine pencereleri açtığı anlatılıyor. Kent yönetimlerinde ihale bedeline kadar varan rüşvetlerden bahsediliyor. Bir yol inşaatının bitişinden birkaç ay sonra yıkılıp, neredeyse aynısının yeniden ihale edildiği anlatılıyor.

Pekin yönetimi halkın geneli tarafından istikrarlı ve başarılı olarak kabul edilirken, eyalet ve kent yönetimlerinde ise çok karmaşık ilişkiler olduğu belirtiliyor. Uzun vadeli program yapamayan halk, devlet yapısındaki garipliği biliyor ama günlük yaşadığından dolayı sorgulayamıyor. Batılı bir çok şirketin korkulu rüyası Çin’de şu sıralar oldukça çarpık bir büyüme sözkonusu.

Hızlı büyüme ile toplumsal problemler de büyüyor. Daha iyi bir yaşam ümidiyle ülkenin doğusundaki gençlerin ailelerinden ayrılıp doğu kentlerine eğitim ve iş için göç etmeleri çok yaygın. Herhangi bir aile ve toplumsal denetim mekanizmasının olmadığı bu ortamda gençlerin bir kısmı gerçekten çalışıp hayatlarını devam ettirirken önemli bir kısmına da karoke barlarda yada masaj salonlarında para kazanmak kolay geliyor. İşlek caddelerdeki sıkça bulunan berber masaj salonları kirli işlerin yapıldığı mekanlar.

Devlet yönetimi kent yönetimlerine kapatın talimatı vermesine rağmen, yerel yöneticiler ve polis menfaat sağladığından bu mekanlar her geçen gün çoğalıyor. Kısa zamanda zenginleyen işadamları yanlarına eski eşlerini yakıştıramıyorlar ve bir çoğu boşanıp yüksek tahsilli ve yabancı dil bilen personeli ile evleniyor. Aldıkları düşük maaş ile hayat boyu iyi bir yaşam seviyesine ulaşamayacağını iyi bilen üniversite mezunu kızlar için patronu baştan çıkartmak da tek kurtuluş yolu. Erkek veya kız olsun saçını sarıya boyatmak şu sıralar Çinli gençler için büyük bir tutku. Berber salonları da masaj salonları kadar çok yaygın.

Son yıllarda en fazla yabancı yatırım alan ve en hızlı büyümenin gerçekleştiği bu ülkedeki manevi boşluk her geçen gün daha fazla hissediliyor. En yaygın dini inanış budizm olarak bilinmesine rağmen halkın çoğunluğu dinsiz olduğunu ifade ediyor. Ve herhangi bir dini araştırmayı zenginlemekten sonraya erteliyor.

Bizim Kayserili işadamları zenginlerken Türk İslam kültürü sayesinde fakire yardımı da ihmal etmiyor. Ama Çin’de halkının ticari zekası ile tanınan Wenzhou’da işadamları köy büyüklüğünde araziler alırken, yine çevre beldelerden container içerisinde saklanıp başka ülkelere kaçmaya çalışırken ölen yoksul halkın sayısı hiç de az değil. Çin eğer ahlaki toparlanma yada manevi yapılanma sürecine girmez ise belki bir çok rakip üretici ülkeyi ekonomik açıdan krize sürükleyecek ama bu arada kendisinin de büyük bir sosyal kriz ile yüzyüze geleceği de kesin. Çin dünya ekonomisini silip süpürebilir ama Yecuc Mecuc misali , gelir ve geçer. Bununla beraber dünyanın en kalabalık ve en çalışkan ülkesi olan Çin halkı eğer hidayete ererse, önümüzdeki uzun yıllar dünyanın süper gücü olacağı da kesin.