İnternet

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

img680

Internet mucizesi günümüzde her eve, her ekrana yansımış, insanların küçücük bilgisayar ekranlarından bütün dünyaya hakim olmalarına olanak vermiştir.

Ancak her sistemin oluşumu gibi internet ağının dünya çapında gelişimi de uzun bir zaman gerektirmiştir. Internetin var oluşu 1969 yılında Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan DARPA'nın (Defence Advanced Research Project Agency) farklı yerlerdeki bilgisayarlarını birbirine bağlamak için kurduğu ağa dayanmaktadır. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın kurduğu “paket anahtarlamalı ağ sistemi” ARPANET' ten sonra çeşitli araştırma kurumlarının çalışmaları ve bu ağa dahil olmaları ile internet dünyayı saran bir kimliğe bürünmüştür. 1970' li yıllarda Harvard Üniversitesi'nin Ethernet çalışmaları yerel alan ağının kurulmasına imkan vermiş, 1986 yılında da NFSNet (National Science Foundation) tarafından ilk internet omurga ağı oluşturulmuş ve internet ticari kullanımlar dışındaki kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Daha sonra internet üzerindeki bilgilere ve dosyalara hızlı erişim sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmış ve 1991 yılında www (World Wide Web) çılgınlığı yaşanmaya başlanmıştır. CERN (European Laboratory for Particle Physics) tarafından kurulan www protokolünü takiben Netscape ve Explorer gibi tarayıcılar geliştirilmiştir.

Internet, bir yandan kişisel iletişimi büyük ölçüde kolaylaştırırken, bir yandan da gerek kültürel, gerek sosyolojik, gerek tarihsel ve gerekse diğer bilimsel bilginin paylaşımını birim zaman içinde inanılmaz oranda hızlandırmıştır. Bu durum bilimsel çalışmaların paylaşım oranına paralel bir şekilde bilimsel çalışmaların sayısını da arttırmış ve bu paylaşım günlük yaşamdan uzay araştırmalarına kadar birçok alanı etkisi altına almıştır. Internet aynı zamanda ekonomi alanında da bir devrim yaratmıştır. Mikro düzeyde firmalar arasındaki bilgi alışverişi hızlanırken, makro düzeyde e-devlet modeliyle elektronik ekonomi sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu durum finans sektörünü etkilemiş, bireysel bankacılıkta baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştır. Firmalar için internetin varlığı, hammadde tedariğinden reklama, sipariş sisteminden üretim sistemine kadar birçok alanda yapılan aktivitelere hız kazandırmıştır.

img79

Türkiye'de internet çalışmaları Ege Üniversitesi'nin kurduğu Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı ile başlamış ve ilk internet bağlantısı, 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ'den kurulan hatla Washington'la gerçekleştirilmiştir. ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri tarafından aynı yıl ilk Türk web siteleri yayına verilmiş, 1994 yılında da ilk servis sağlayıcı “tr.net” hizmete girmiştir. Günümüzde “tr” uzantılı web sitesi sayısı yaklaşık 71 bindir. Türkiye'de bilgisayar kullanımının ve bilgi teknolojilerinin gelişimi daha çok üniversiteler, dernekler ve özel sektör sayesinde olmuştur. 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır.

internet 20053

Internet günümüzde hemen hemen dünyanın her noktasında kullanılmakta, ancak aktif yaşamdaki rolünün en yüksek olduğu ülkeler arasında ABD, Japonya, Ingiltere, Almanya ve Fransa yer almaktadır. 2002 yılının verilerine göre, dünyadaki web sitelerinin %56.4'ü Ingilizce, %7.7'si Almanca, %5.6'sı Fransızca ve %4.9'u Japonca'dır. Dünya nüfusunun yüzde 13.9'u internet kullanırken, Türkiye'de internet kullanım oranı %8.2'dir. Ülkemizde 2000 yılında internet kullanan kişi sayısı 2.000.000 iken, 2005 yılında bu rakam 6.000.000'a yükselmiştir. Orta Doğu ülkeleri arasında Israil %43.4'lik internet kullanım oranıyla ilk sırada yer almaktadır.

Internet World Stats'tan alınan bilgilere göre dünyanın çeşitli bölgelerindeki internet kullanım oranlarını gösteren tablo yukarıda yer almaktadır.
Iletişim çağında, iletişim mekanizmasını güçlü tutan ülkeler gelişme ve modernleşme yönündeki yeniliklere bir adım daha yakın olacaklardır. Internet olanaklarından maksimum düzeyde yararlanan ve teknolojik gelişimin gözbebeği olarak görülen interneti özümseyen firmalar, gerek ürün kalitesi, gerek pazarlama olanakları, gerekse kurumsal yapıya kavuşma çabasında uluslararası arenada yere daha sağlam basacaklardır.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES