Hasan Ali Kilci

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

img685

tchayat: Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

H.A.Kilci: Adım Hasan Ali KILCI, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu görevi iki dönemdir sürdürüyorum. Ticaret Odası Başkanlığı dışında, ticaretle uğraşmaktayım.

tchayat: Mobilya sektörünün Kayseri’deki sıkıntıları ve Kayseri ilimizin Türkiye ekonomisine olan katkıları nelerdir?

H.A.Kilci: Kayseri'de son yıllarda yapılan yatırımların ağırlığı tekstil ve mobilya alanlarında yoğunlaşmıştır. Bugün ilimizdeki sanayi kuruluşlarının en önemlileri bu sektörlerde bulunmaktadır. Istanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kayseri firmalarının büyük çoğunluğu bu sektörlerde üretim yapan kuruluşlardır. Yataş, Istikbal, Bellona, Soley, Poli, Mondi gibi firmalar artık marka yaratarak, kendilerini piyasaya kabul ettirmişlerdir. 1950’li yıllardan sonra başlayan mobilya imalatı 1970’li yıllarda arz ve talep dengesizliği nedeni ile kalitesiz üretim sonunda duraklamıştı. 80’li yılların sonlarında ve 1991’den sonra bu sektörde de önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda firma kanepe imalatında, ev tekstilinde modüler mobilya imalatında ben de varım demiştir. Hızla gelişen sektörde Kayseri tüm yurtta benimsenen onlarca markayı, kaliteyi yaratmıştır. Kayserilinin bu konudaki başarısı iç pazarda olduğu gibi yurtdışına da yansıyor. Kayseri’de yapılan kaliteli üretime dönük yatırımlar ve halen devam eden üretimdeki sektörde 15-20 bin dolayında insan istihdam edilmiş durumdadır.

1990-2000 yılları arasında gerçekleşen bu gelişmeler mobilya sektörüne yepyeni bir canlılık kattı. Iç pazardaki talep artışının yanında ihracata yönelik çalışmalar her yıl Kayseri bazında 50 milyon dolar civarında döviz girdisi sağlamaktadır. Sektörün bu canlılığının yanında yaşanan olumsuzluklar da mevcuttur. Bunlar kalite ve çeşitten kaynaklanan haksız rekabet, desen, model taklitçiliği, kaliteden kaynaklanan fiyat farklılığından yaşanan haksız rekabet olarak sıralanabilir. Ilimizin mobilya sektöründe gelecekte daha da başarılı sonuçlar alabilmesi için, kaliteye, eğitime ve AR-GE'ye önem verilmeli, ileri teknoloji kullanılmalı, katma değeri yüksek kaliteli, yenilikçi konuma gelinerek yeni ve güçlü markalar yaratmaya devam edilmelidir. Kayseri, sanayi ve ticaret merkezi olarak Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Tarihi gelişimine paralel olarak herzaman ticaretin merkezi olmuştur.

tchayat: Kayseri Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri, sizce bunun sebebi nedir? Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

H.A.Kilci: Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve çevresindeki yerleşim yerlerinin merkezi olma özelliğini sürdürmüştür. Kayseri, bulunduğu bölgede ticaretin ve sanayinin merkezi durumundadır. Tüm Iç Anadolu’ya yönelik mal ve hizmet hareketliliği mevcuttur. Çevresindeki illerin büyük bir kısmı, Kayseri’nin ekonomik etki alanı içerisindedir. Bu etki alanı içerisinde, yüksek üretim gücü ile ekonominin arz yönünün, diğer illerin üretimlerini toptancılık maksadıyla topladığı, pazarladığı ve dağıttığı için de ticaretin ve dağıtım kanallarının merkezi konumundadır. Güçlü özel sektörü ile kendini ispat etmiş ve Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret şehri olmayı başarmıştır. Yeni ve modern alışveriş merkezleri, çarşıları ve sektörel siteleşmesiyle bugün Kayseri, 5 sanayi bölgesi ve 1 serbest bölgesi bulunan önemli bir sanayi ve ticaret şehridir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde, üretim yapan 453, inşaat halinde 33, proje halinde 12, projesi henüz yapılmayan ise 6, toplamda 504 firma bulunmaktadır. Bunların 176 tanesi, en az bir kez ihracat yapmış firmalardır. Kayseri, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 15. sırada yer almaktadır. Illerin 5 farklı gelişmişlik düzeyinde değerlendirildiği aynı araştırmada 17 ilin yer aldığı 2. derece gelişmiş iller grubunda 10. sırada bulunmaktadır. Kent, milli gelire %1.18 oranında katkıda bulunmaktadır. Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla sıralamasına göre, kişi başına 2.486 dolarla 80 il içerisinde 40. sırada yer almıştır.
80’li yıllarda teşviklerin desteği ile büyük sanayi yatırımları gerçekleştirilmiştir.

kayseri 2

Bu yıllar Kayseri Sanayisinin Türkiye’de kendini hissettirdiği yıllardır. Türk ekonomisinin dışa açılma politikası ile birlikte küresel bağlantılar kurulmaya başlanmıştır. Bugün Kayseri’de uluslararası faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır. Kayseri’de büyük bir girişimci potansiyeli ve işletmecilik geleneği vardır. Önemli sektörlerde ciddi bilgi, kamu yatırımları ve tesis stoku bulunmaktadır. Önemli bir girişimci potansiyeline sahip, hızla gelişen ve bugün itibariyle çeşitlenmiş bir imalat sanayine sahip Kayseri, bunlarla beraber, ticaret merkezlerinin artırılması, Erciyes ve Kapadokya gibi merkezlerle turizm gelirlerinin artırılması gibi projelerin hayata geçirilmesi ve süren yatırımların bir an önce tamamlanmasıyla hak ettiği yere gelecektir. Bu tesbitler ışığında geliştirilecek politikaların Kayseri’ye yarar sağlayacağı inancındayız.

tchayat: Kayseri Ticaret odası olarak gelecek için ne gibi projeleriniz var?

H.A.Kilci: 15 bine yakın üyesi bulunan kayseri ticaret odası, çalışmalarını dünyadaki iki gelişmeyi gözönüne alarak yürütmektedir: Dış ticaret ve kalite. Bugün Kayseri'de birçok güzel ve başarılı işin altında Kayseri Ticaret Odasının imzasını görmenin haklı mutluluğunu yaşıyorum. Bizler Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri'nin gelişimine yönelik her türlü faaliyeti desteklemekteyiz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da mesleki ahlak ve dayanışmayı korumaya, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun şekilde gelişmesini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

tchayat: Bu güzel söyleşi için size cok teşekkür ederiz.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES