Dünya sürekli...

Alper Yılmaz tarafından yazıldı. Aktif .

Dünya sürekli bir değişim ve gelişim içinde...

Dünya sürekli bir değişim ve gelişim içinde. Bu değişim ve gelişim sürecinde önde olan ülke vatandaşları gayet refah ve bolluk içinde yüksek bir standartta yaşam sürmektedirler. Bizim ise böyle bir değişim ve gelişim sürecinin varlığından haberdar olmamız 80’li yılların başlarına denk gelir.

O zamana kadar dışarıdan tahıl satın almayan, kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız bizim için en büyük övünç kaynağıydı.Bu ders kitaplarında okutulacak kadar önemli bir konuydu. Fakat bizim sattığımız 200 tır patatesin değerinin Avrupa’dan bir tır içerisinde gelen makina parçasından daha az olduğunu anlamamız fazla uzun sürmedi. Öyle ya biz kendi ürettiğimizi yiyiyorduk ama geri kalan sanayi ürünleri ve teknoloji gerektiren malzemelerin hemen hepsi fahiş fiyatlara Avrupa’dan geliyordu. Avrupalı kolay yolu tercih etmişti. Teknolojik ürünleri kendisi üretip yüksek fiyatlara satacak, emek yoğun tarımda kendi üretmediğinin parasını vererek dışarıdan satın alacaktı.

Alınan uzun vadeli kararların hayata geçirilmesi, yatırımların tamamlanması için gerekli teknolojinin ve paranın bulunması kolay olmadı. Geçtiğimiz yıllar yapılan bu yatırımların meyvelerini vermeye başladığı, tekstilden, otomotivden ve diğer sektörlerden güzel haberler duymaya başladığımız yıllar oldu. Kısa bir süre öncesine kadar yurtdışından temin ettiğimiz bir çok malzeme Türkiyede de üretilir oldu. Fakat bu kesinlikle yeterli değildir. Almanya 890 milyar dolar, Fransa 420 milyar dolar, Italya 340 milyar dolar ihracat yaparken 70 milyar dolar ile bizim daha başlangıç yaptığımız, yapılacak çok işimiz ve yürünecek çok yolumuz olduğu söylenebilir.

Bunun için hükümetler sanayicinin problem ve ihtiyaçlarının neler olduğunu iyi değerlendirmeli, gerekli yönlendirmeleri yapmalı ve önlemleri de almalıdır. Bürokrasi gözden geçirilmesi gereken handikaplardan sayılabilir. Artık firmalar lojistik ihtiyaçlarını saatlik olarak temin etmekte, geç giden malları için tazminatlar ödemekte. Bu koşullar ve gerçekler ışığında, canı sıkkın olduğu için 15 dakikalık işlemi günlerce hatta haftalarca bekleten memurlar bizim çoktan aşmış olmamız gereken basit ama önemli bir konudur. Yukarıda bahsettiğimiz rakamlara dolayısıyla refah düzeyine erişmemiz ancak tüm kişi, özel, tüzel kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içinde çalışması ile mümkündür. Gazetenin spor sayfalarının okunurken, çok meşguluz yarın gel geleneği bize yakışmayan, haketmediğimiz bir gelenektir ve en kısa zamanda kaldırılması gerekmektedir. Rakamlar ortada iken hiçbirimizin kapı önlerinde hizmet dilenme lüksü yoktur.

Saygılarımla...