Ayakkabı

Ebru Arslan tarafından yazıldı. Aktif .

a42

Ayakkabı Sektörü

Başlangıçta  sadece  ayakları  dış  etkilere  karşı koruma amacıyla üretilen ayakkabı,  günümüzde kişisel  imajın  en  önemli  aksesuarlarından  biri olmuştur. Birbirinden  farklı  renkler  ve  modellerde üretilen  ayakkabılar  tüketicinin  her  daim  ilgi odağında kalmayı başarırlar.

Kullanım  yüzdelerine  bakıldığında  kadınların  ilk sırada  yer  aldığı  listelerde,  erkekler  ikinci,  çocuk ayakkabıları üçüncü sıradadır. Çeşitli ülkelere göre farklılık  gösterse  de  bugün  kişi  başına  yıllık ayakkabı tüketimi ortalama 2 çifttir. Avrupa ülkele- rinde bu rakam 7 ile 9 çift arasında değişmektedir.

Ayakkabı  sanayi,  lastik  ve/veya  plastik  hammad- deden  yapılanlar  da  dahil  olmak  üzere,  ayağa giyilen  her  türlü  ayakkabıyı  kapsar.  Bileği  örten ayakkabılar,  botlar,  çizmeler,  spor  ayakkabılar, terlikler gibi çeşitli türleri olan ayakkabıların bilinen en eski olanı sandaletlere günümüzde de ilgi hiç azalmamıştır.

İnsanların  zorunlu  ve  sürekli  ihtiyacı  olan ayakkabıların  üretimi  ve  satışı  birçok  kişiye  iş imkanı  sağlamaktadır.  Sektörde  20.000  kişi sanayileşmiş, kalanı sanayileşmemiş işletmelerde çalışan  300.000  kişinin  istihdam  edildiği varsayılmaktadır.  En  başta  İstanbul  olmak  üzere ayakkabı  üretiminde  önemli  diğer  şehirler;  İzmir, Konya, Bursa, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Adana, Malatya ve Çorum (İskilip)’ tir.

Sektörde  üretimin  %30-35’i  sanayileşmesini tamamlamış,  %65-70’i  ise  yarı  makineleşmiş işletmeler  tarafından  gerçekleştirilmektedir.  Özel- likle  1980’li  yıllarda  oldukça  ciddi  makine  parkı yatırımları yapılmıştır.

Yakın  zamana  kadar  üretiminin  büyük  bir çoğunluğunu  iç  pazara  yapıp  satan  ayakkabı

sektörü,  son  yıllarda  ihracata  ağırlık  vermeye başlamıştır.  Ancak  yıllık  üretimin  büyük çoğunluğunun  iç  piyasada  tüketildiğini  göz önünde  bulundurursak,  kapasitenin  yalnızca  çok az  bir  bölümünün  ihracatta  kullanıldığını  söyleye- biliriz. Türkiye’nin ayakkabı ihracatını yıllar bazında aşağıdaki  tablodan  inceleyebilirsiniz.  Değer bazında  artan  rakamlar  gözümüze  çarpsa  da dünya  ayakkabı  ihracatı  içinde  Türkiye’nin  payı sadece  %  0,4  olup,  bu  durum  dünya  ihracatı içinde önemli bir yere sahip olmadığımızı göster- mektedir.

g43

Ayakkabı  ithalatımızda  aşağıdaki  tabloda  da görüldüğü  gibi  yıllar  içinde  artış  olmuştur.    Ayak- kabı  ithalatımızın  yaklaşık  yarısı  Çin’den  yapılmak tadır. İthalatımızın artmasının en önemli nedeni, AB ve  Türkiye  arasındaki  Gümrük  Birliği  ile  mevcut gümrük  vergilerinde  %60-70’ler  oranında  indirim sağlanmasıdır.

Kullanıcıların  ayakkabı  seçerken  önem  vermesi gereken  ilk  kriter  rahatlık  olmalıdır.  Bunun  için ayakkabının  doğal  malzemelerden  üretilmiş olmasına özen göstermeliyiz. Doğal malzemeden üretilen  ayakkabılar  cilt  sağlığının  korunmasını sağlamakta ve rahatsızlıkların oluşmasını engelle- mektedir.  Ayakkabı  alırken  her  ikisini  de  giyip yürüyerek  test  etmeliyiz.  Genişler  düşüncesiyle alınan  ayakkabılar,  basmayı  güçleştirerek, nasırlara,  mantarlara,  tırnak  batmalarına  ve parmaklarda  kalıcı  şekil  bozukluklarına  sebep olabilirler.  Ortopedik  ayakkabıların  ayakta  önemli taşıyıcı  noktaları  desteklediği  için  yürüyüşü rahatlatıcı yönü bulunmaktadır.

Ayakkabılarımızın  uzun  ömürlü  olmaları  için kullanımdan  sonra  birkaç  gün  dinlendirmek  ve kalıba  koymak  çok  doğrudur.  Ayrıca  uygun boyalarla  boyanması,  boyamadan  önce  de  iyice temizlenmesi kullanım sürelerini arttırır. 

 

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_ABOUT_AUTHOR

Ebru Arslan